Електрокардіограма 41

41

Клінічна проблема: Чи є на цій ЕКГ дані про гіпертрофію камер?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з ЧСС 65 уд./хв.

Інтервали

Інтервал PR: нормальний.

Інтервал QRS: пограничний (приблизно 0,10 сек).

Інтервал QT: нормальний.

Електрична вісь серця: помірне відхилення ЕОС вліво (–25 °).

Гіпертрофія камер: наявні вольтажні критерії гіпертрофії лівого шлуночка (зубець R у відведенні aVL ≥12 мм; а також сума висоти зубця R у відведенні І + глибини зубця S у відведенні ІІІ ≥25 мм).

Зміни комплексу QRST

У відведеннях І і aVL наявні вузькі зубці q глибиною від 2 до 3 мм. У цих же відведеннях відзначається незначна елевація сегмента ST з випуклістю.

Наростання зубця R: нормальне.

У нижніх відведеннях наявна симетрична інверсія зубця Т, а у грудних відведеннях — неспецифічне сплощення сегмента ST з неглибокою інверсією зубців Т.

Коментар

Таку ЕКГ складно інтерпретувати, не маючи додаткової клінічної інформації чи попередніх ЕКГ для порівняння. Однак клінічна інтерпретація такої ЕКГ могла би виглядати таким чином:

«Синусовий ритм з ЧСС 65 уд./хв. Помірне відхилення ЕОС вліво (–25 °). Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (наявність вольтажних критеріїв). Неглибокі зубці q у відведеннях І і aVL з помірною елевацією сегмента ST — імовірно, внаслідок феномену ранньої реполяризації, але не можна виключити гострого пошкодження міокарда. Симетрична інверсія зубців Т у нижніх відведеннях і менш виражена інверсія зубців Т у багатьох грудних відведеннях, імовірно, відображають ішемію. Обов’язковою є клінічна кореляція і порівняння з попередніми ЕКГ».