Електрокардіограма 42

42

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 79-річної жінки, яка має анамнез тривалої гіпертензії і госпіталізована з приводу виникнення синкопального епізоду. Пацієнтка отримує численні медикаменти.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 70 уд./хв. Вертикальне положення електричної осі серця (+75 °). Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка з перевантаженням і/або ішемією. У відведеннях V2 і V3 наявні зубці U, що може свідчити про імовірну гіпокаліємію.

Коментар

На цій ЕКГ вольтаж суттєво підвищений. Хоча зубці Т і не є інвертованими, їх амплітуда знижена. Коли зубці Т аналізувати в поєднанні з коритоподібною депресією сегмента ST, яку особливо добре видно у відведеннях, де амплітуда зубців R збільшена, то ці зміни комплексу ST-T треба кваліфікувати як «еквівалент перевантаження лівого шлуночка». Тому ймовірність наявності гіпертрофії лівого шлуночка є дуже високою.

З анамнезу відомо, що пацієнтка має гіпертензію й отримує численні медикаменти. Двома з цих медикаментів цілком імовірно можуть бути дигоксин і діуретик. Якщо би підтвердилась інформація, що пацієнтка отримує серцевий глікозид, то коритоподібну депресію сегмента ST можна було б пояснити впливом глікозидів. Виражені зубці U, які особливо добре видно у відведенні V2, можуть свідчити про ймовірну гіпокаліємію в пацієнтки, яка отримує діуретик (хоча треба зазначити, що зубці U можуть бути просто наслідком гіпертрофії лівого шлуночка чи впливу глікозидів).

І, насамкінець, хоча зміни комплексу ST-T не виглядають гострими, дифузна депресія сегмента ST, яка наявна на цій ЕКГ, може бути відображенням триваючої ішемії. Прояснити цей момент могло би порівняння з попередніми ЕКГ.