Електрокардіограма 49

49

ЕКГ A

Інтерпретація

Синусова брадикардія і аритмія. Глобальна негативність у відведенні І! Це свідчить про те, що або переплутали відведення від кінцівок, або у пацієнта декстрокардія.

Коментар

Хоча на перший погляд можна припустити наявність латерального інфаркту, оскільки у відведеннях І і aVL присутній комплекс QS, однак якщо приглянутись уважніше, то виявляється, що зубці Р і Т також інвертовані у цих відведеннях. Глобальна негативність у нормі не повинна бути у відведенні І. Крім того, комплекс QRS у відведенні aVR, який звичайно маніфестує глобальну негативність, є позитивним.

Проблема: При проведенні диференціального діагнозу у випадку виявлення глобальної негативності у відведенні І (переплутані відведення чи декстрокардія) суттєво допомагає оцінка наростання зубця R у грудних відведеннях. Про що свідчить наростання зубця R (чи його відсутність) у цьому випадку.

Відповідь: Відзначається зворотне наростання зубців R у грудних відведеннях (амплітуда зубця R зменшується від відведення V1 до відведення V6, що свідчить про декстрокардію). У випадку, коли переплутані відведення від кінцівок, наростання зубця R є нормальним, оскільки положення серця усередині грудної клітки нормальне і розташування грудних електродів не було змінене.

ЕКГ В

У цього ж пацієнта записали ЕКГ, розташувавши грудні електроди відповідно з правого боку грудної клітки. Зверніть увагу, що тепер наростання зубця R є нормальним, що й можна було очікувати при декстрокардії. Клінічно серцеві тони вислуховувались з правого боку грудної клітки. Рентгенографія ОГК дала остаточне підтвердження, що наявна декстрокардія.

Коментар

У клінічній практиці переплутані відведення від кінцівок є набагато поширенішою причиною глобальної негативності у відведенні І, ніж декстрокардія.

Щоб визначити імовірність наявності серцевої вади, яка може асоціюватися з декстрокардією, важливо визначити положення абдомінальних органів. При повному situs inversus серце і вміст черевної порожнини формують дзеркальне зображення норми (серце і шлунок з правого боку, печінка зліва). За винятком власне декстрокардії ці пацієнти переважно не мають додаткових серцевих аномалій. З іншого боку, серцеві вади набагато частіше трапляються, коли є ізольована декстрокардія (без situs inversus абдомінальних органів).