Електрокардіограма 51

51

Клінічна проблема: ЕКГ записано у 62-річної жінки, в якої при аускультації вислухали систолічний шум на верхівці серця. Інфаркту в анамнезі немає.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 65 уд./хв. Звичайне положення ЕОС (+60 °). У нижніх і передньо-латеральних відведеннях наявні глибокі зубці Q, які свідчать про перенесений раніше інфаркт міокарда. Ці зміни не є гострими. У цьому випадку доцільною є клінічна кореляція і порівняння з попередніми ЕКГ.

Коментар

Хоча маленькі і вузькі зубці q, які відображають нормальну деполяризацію міжшлуночкової перегородки, часто виявляються в нижньо-латеральних відведеннях у нормальних суб’єктів, зубці Q на цій ЕКГ є набагато глибшими, ніж можна очікувати в нормальному випадку. Хоча такі зубці Q є серйозною підставою запідозрити перенесений раніше нижньо-латеральний інфаркт, у диференціальній діагностиці треба розглянути ще одну клінічну проблему, оскільки в пацієнтки вислуховується систолічний шум, а інфаркту в анамнезі немає.

Проблема: Яке ця пацієнтка може мати захворювання, що призводить до появи глибоких септальних зубців Q?

Відповідь: Ця пацієнтка має ідіопатичний гіпертрофічний субаортальний стеноз (ІГСС), який відомий також під назвою гіпертрофічної кардіоміопатії. При коронарографії в неї виявили нормальні коронарні артерії, а при ехокардіографії — виражену гіпертрофію міжшлуночкової перегородки.

ІГСС характеризується асиметричною гіпертрофією міжшлуночкової перегородки. ЕКГ картина в таких пацієнтів може бути дуже різноманітною. Приблизно у 50% пацієнтів виявляють глибокі патологічні зубці Q у нижніх і/або латеральних відведеннях (як у цьому випадку). Вважають, що патологічні зубці Q є наслідком гіпертрофії МШП, септального фіброзу або зміненої послідовності активації МШП. В інших пацієнтів з ІГСС можуть виявлятись ознаки гіпертрофії лівого передсердя, гіпертрофії лівого шлуночка і превантаження лівого шлуночка або порушення внутрішньошлуночкової провідності. А в деяких пацієнтів із цією кардіоміопатією ЕКГ взагалі може бути нормальною.

Найпростішим і найефективнішим методом підтвердження діагнозу ІГСС є ехокардіографія.