Електрокардіограма 52

52

Клінічна проблема: ЕКГ записано у 68-річного чоловіка, який має скарги на задишку при навантаженні і в якого при рентгенографії ОГК виявлено серце глобулярної форми.

Інтерпретація

Синусова тахікардія з ЧСС 100 уд./хв. Різке відхилення ЕОС вліво (–60 °). Неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності. Ознаки гіпертрофії обох передсердь.

Коментар

У цього пацієнта був діагноз застійної (дилятаційної) кардіоміопатії. При класичному варіанті цього захворювання виявляють дилятацію усіх чотирьох камер серця і серце при рентгенографії ОГК має глобулярну форму. Відзначається різке зниження систолічної функції лівого шлуночка. Крім вказаних знахідок цей пацієнт недавно переніс інфаркт міокарда.

При застійній кардіоміопатії знахідки на ЕКГ можуть бути різноманітними. Можуть бути ознаки гіпертрофії правого передсердя, лівого передсердя, лівого шлуночка, гіпертрофії обох шлуночків, а також порушення внутрішньошлуночкової провідності (блокада ПНПГ, блокада ЛНПГ або неспецифічні порушення внутрішньошлуночкової провідності). Представлена тут ЕКГ картина є типовою. Морфологія комплексу QRS більше нагадує тип повної блокади ЛНПГ, який змінився внслідок перенесеного ІМ, — у відведеннях І і aVL наявні септальні зубці Q.