Електрокардіограма 56

56

Клінічна проблема: ЕКГ записано у 44-річної жінки, яка скаржилась на задишку при помірному фізичному навантаженні.

Інтерпретація

Синусова тахікардія з ЧСС 115 уд./хв. Неповна блокада ПНПГ. Відхилення ЕОС вправо (+105 °). Ознаки гіпертрофії правого передсердя. Персистенція глибоких зубців S в усіх грудних відведеннях. Усі ці знахідки вказують на гіпертрофію правого шлуночка.

Коментар

У цієї пацієнтки була підтверджена виражена дилятація правого шлуночка і правого передсердя як наслідок легеневого захворювання у пізній стадії.