Електрокардіограма 58

58

Клінічна проблема: ЕКГ записано у 60-річної жінки, в якої є анамнез ішемічної хвороби серця.

Інтерпретація

Синусова брадикардія з ЧСС 55 уд./хв. Невизначене положення ЕОС. Перенесений раніше нижній інфаркт міокарда. Високий зубець R у відведенні V1. Глибока, симетрична інверсія зубців Т у латеральних відведеннях, що свідчить про ішемію.

Коментар

Щоб пояснити наявність високого зубця R у відведенні V1, у цьому випадку треба провести диференціальну діагностику між двома станами:

– блокада правої ніжки пучка Гіса (розширений комплекс QRS, «еквівалент» блокади ПНПГ у відведенні V1 і широкі термінальні зубці S у відведеннях І та V6)

– задній інфаркт міокарда (ознаки асоційованого нижнього ІМ).

Хоча важко стверджувати напевно лише шляхом аналізу однієї цієї ЕКГ, імовірно, наявні обидва ці стани.

Хоча блокада ПНПГ, як звичайно, викликає депресію сегмента ST та інверсію зубців Т у передніх грудних відведеннях (вторинні зміни комплексу ST-T при блокаді ПНПГ), інверсія зубців Т не поширюється до латеральних грудних відведень і вона при звичайній “чистій” блокаді ПНПГ не повинна бути наявною в латеральних відведеннях від кінцівок. Тому за цією ЕКГ можна запідозрити, що на доповнення до перенесеного нижньо-заднього ІМ і блокади ПНПГ наявна також ішемія бокової стінки лівого шлуночка.