Електрокардіограма 59

59

Клінічна проблема: цю ЕКГ рутинно записали у 60-річного пацієнта, який має в анамнезі гіпертензію.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 70 уд./хв. Звичайне положення ЕОС (+50 °). У відведенні V1 амплітуда зубця R дорівнює амплітуді зубця S — найімовірніше, варіант норми.

Коментар

Висновок про нормальний варіант при відносно високому зубці R у відведенні V1 роблять методом виключення. Комплекс QRS не розширений, що дає змогу виключити блокаду ПНПГ і синдром WPW. Немає асоційованих знахідок, які би свідчили про гіпертрофію правого шлуночка, і немає даних на користь нижнього інфаркту міокарда (тому імовірність заднього ІМ досить низька). Отже, метод виключення залишив нам лише одну можливість — варіант норми.