Електрокардіограма 6

06

Клінічна проблема: 29-річна жінка звернулася до лікаря з приводу епізоду втрати свідомості. Чи повинна викликати занепокоєння інверсія зубця Т у відведеннях ІІІ і V1?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: відзначається незначна варіація інтервалів R-R, ЧСС коливається від 52 до 65 уд./хв. Однак у ІІ відведенні видно нормальний позитивний зубець Р з незміненим інтервалом PR. Таким чином, ритм можна визначити як синусову аритмію і брадикардію.

Інтервали:

Інтервал PR: нормальний (0,18 сек).

Інтервал QRS: нормальний (0,08 сек).

Інтервал QT: нормальний (явно менший, ніж половина інтервалу R-R).

Електрична вісь серця:

Приблизно +20°.

Гіпертрофія камер:

немає.

Зміни комплексу QRST:

Зубці Q: нормальні септальні зубці q наявні в латеральних відведеннях (І, aVL, V5 і V6).

Наростання зубця R: нормальне. Перехідна зона виникає між відведеннями V2 і V3.

Сегменти ST і зубці Т: сегменти ST нормальні. Відзначається симетрична інверсія зубців Т у відведеннях ІІІ і V1.

Коментар

Це абсолютно нормальна ЕКГ. У дорослих зубці Т можуть у нормі бути інвертованими у багатьох відведеннях, включаючи відведення ІІІ, aVF, aVL і V1. У відведенні V1 зубець Т у нормі може бути позитивним, плоским або інвертованим. Як звичайно, у дорослих він стає позитивним у відведенні V2 і залишається позитивним у решті грудних відведень.