Електрокардіограма 61

61

Клінічна проблема: ЕКГ записали у 48-річної жінки, яка звернулась у клініку з приводу болю у грудній клітці, що виник уперше.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 70 уд./хв. Помірне відхилення ЕОС вліво (–30 °). Комплекс QRS розширений. У відведеннях ІІІ і aVF наявні комплекси QS, відзначається також погане наростання зубця R у грудних відведеннях.

Проблема: Як би ви пояснили всі ці знахідки?

Відповідь: Ця ЕКГ не представляє нижній інфаркт міокарда, а є прикладом синдрому WPW (тип В). На доповнення до розширеного комплексу QRS зверніть увагу, наскільки коротким є інтервал PR у відведенні ІІ. У відведеннях І і aVL легко побачити позитивні дельта-хвилі. Нижній інфаркт тут симулюється негативними дельта-хвилями у відведеннях ІІІ і aVF.

Цікаво відзначити, що комплекси QRS у відведеннях від V4 до V6 не виглядають розширеними. Це наслідок того, що дельта-хвиля є ізоелектричною в цих відведеннях.