Електрокардіограма 66

66

Клінічна проблема: ЕКГ записали у 82-річного чоловіка, в якого в анамнезі був ІГСС. Тепер пацієнт скаржиться на біль у грудній клітці, який вперше виник.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 65 уд./хв. Звичайне положення ЕОС (+40 °). Повна блокада ЛНПГ.

Коментар

Хоча глибокі комплекси QS наявні у відведеннях від V1 до V3, ця картина є типовою для повної блокади ЛНПГ. У цього пацієнта може бути гострий передній інфаркт міокарда, але його неможливо діагностувати за цією ЕКГ. Аналогічно депресія сегмента ST й інверсія зубця Т в латеральних відведеннях, а також елевація сегмента ST у передніх грудних відведеннях представляють характерні для блокади ЛНПГ вторинні зміни комплексу ST-T, а не пошкодження міокарда, ішемію чи «перевантаження». Таким чином, правильна клінічна інтерпретація цієї ЕКГ буде включати лише синусовий ритм з повною блокадою ЛНПГ. Нічого більше. Повна блокада ЛНПГ є поширеною ЕКГ маніфестацією ідіопатичного гіпертрофічного субаортального стенозу. Щоб виключити інфаркт міокарда, необхідні додаткові обстеження.