Електрокардіограма 69

69

Клінічна проблема: ЕКГ записали в чоловіка середнього віку, який звернувся у клініку з приводу болю у грудній клітці, який виник 2 дні тому.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 80 уд./хв. Помірне відхилення ЕОС вліво (–20°). Ознаки нижнього інфаркту міокарда (ймовірно підгостра стадія). Імовірно, що є також ішемія або інфаркт у ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка, що часто асоціюється з нижнім інфарктом.

Коментар

Патологічні зубці Q у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF є діагностичними для інфаркту в ділянці нижньої стінки лівого шлуночка. Елевація сегмента ST та інвертовані зубці Т у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF свідчать, що цей інфаркт виник недавно (імовірно, підгострий). Інвертовані зубці Т у відведеннях V5 і V6 вказують на можливу ішемію або інфаркт у ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка.