Електрокардіограма 7

07

Клінічна проблема: 69-річному пацієнту ЕКГ була записана, оскільки він скаржився на невиражений дискомфорт за грудиною. Чи нормальні сегменти ST на цій ЕКГ?

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусовий ритм з ЧСС 65 уд./хв.

Інтервали:

усі інтервали нормальні.

Електрична вісь серця:

Приблизно +60°. Оскільки комплекс QRS є ізоелектричним у відведення aVL, ЕВС повинна бути перпендикулярною до цього відведення, тобто становить 60°.

Гіпертрофія камер:

немає.

Зміни комплексу QRST:

Хоч у більшості відведень зубець Т позитивний і сегменти ST не зміщені від ізолінії, вигляд сегментів ST не зовсім звичний. Якщо уважно придивитися, то відсутній поступовий підйом сегмента ST до моменту його злиття із зубцем Т (що характерно для нормальних ЕКГ). Сегменти ST на цій ЕКГ не є нормальними. Такі зміни називають неспецифічним сплощенням сегмента ST.

Коментар

Іноді таке сплощення сегмента ST може бути малопомітною ознакою наявності ішемічної хвороби серця. У цьому випадку ІХС можна запідозрити, взявши до уваги вік пацієнта і його скарги. Однак у більшості випадків сплощення сегмента ST є досить неспецифічною електрокардіографічною зміною без чітко визначеної етіології.