Електрокардіограма 71

71

Клінічна проблема: ЕКГ записали в 56-річного чоловіка, в якого в анамнезі був ІМ і який звернувся в поліклініку для планового огляду.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 75 уд./хв. ЕВС типу QІ-QІІ-QІІІ (ротація серця навколо поперечної осі верхівкою вперед). Атріо-вентрикулярна блокада першого ступеня (інтервал PR = 0,3 с). Нижньо-латеральний і, ймовірно, також передній інфаркт міокарда (давній).

Коментар

Патологічні зубці Q у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF свідчать про перенесений нижній ІМ, є також патологічні зубці Q у відведеннях І, aVL, V5 і V6 (свідчать про перенесений латеральний (боковий) ІМ). Також на цій ЕКГ виявляємо погане наростання зубця R у передніх грудних відведеннях і виражену ротацію осі QRS (ЕОС) уперед (може свідчити також про перенесений передній ІМ).