Електрокардіограма 72

72

Клінічна проблема: ЕКГ записали в 65-річного чоловіка, в якого були скарги на болі в ділянці грудної клітки стискаючого характеру.

Інтерпретація

Синусова брадикардія з ЧСС 50 уд./хв. Звичайне положення ЕОС. Ознаки гострого трансмурального ІМ в ділянці передньої та, ймовірно, нижньої стінки лівого шлуночка. Ознаки ішемії в ділянці бокової стінки лівого шлуночка.

Коментар

Виявляємо патологічні зубці Q у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF, а також у відведеннях V2–V4. Також наявна елевація сегмента ST у нижніх відведеннях і передніх грудних відведеннях V1–V4. Усе це може свідчити про передній інфаркт міокарда (імовірно гострий), а також нижній ІМ (у відведенні aVF чітких критеріїв патологічності зубця Q немає). Відзначається інверсія зубця Т у латеральних відведеннях (може свідчити про ішемію в цій зоні).