Електрокардіограма 73

73

Клінічна проблема: ЕКГ записали під час планового огляду в 70-річного чоловіка.

Інтерпретація

Синусова брадикардія з ЧСС 50 уд./хв. Різке відхилення ЕОС вліво. Лівий передній геміблок. Атріо-вентрикулярна блокада першого ступеня (інтервал PR 0,28 с). Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. Трифасцикулярна блокада. Імовірно, наявний старий нижній або істинно задній ІМ.

Коментар

Тривалість інтервалу QRS 0,2 с. Комплекс QRS має М-подібну форму у відведеннях від V1 до V4. На доповнення до цього наявні глибокі і зазубрені зубці S у відведеннях І, aVL, V5 і V6. Перераховане свідчить про повну блокаду ПНПГ. Наявні також виражені зубці S, яким передують дуже маленькі зубці r у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF. Також при аналізі першої частини комплексу QRS виявляється різке відхилення ЕОС вліво. Отже, маємо трифасцикулярну блокаду (АВ-блокада першого ступеня, повна блокада ПНПГ і лівий передній геміблок).

Депресія сегмента ST у відведеннях V1–V4 та інвертовані зубці Т імовірно пов’язані з порушенням провідності. Дуже маленькі зубці r у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF і домінантний зубець R у відведенні V1 можуть свідчити про старий нижній або істинно задній ІМ.