Електрокардіограма 77

77

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 66-річної жінки при плановому огляді.

Інтерпретація

Синусовий ритм із ЧСС 82 уд./хв. Різке відхилення ЕОС вліво. Біфасцикулярна блокада: лівий передній геміблок і повна блокада правої ніжки пучка Гіса.

Коментар

Інтервал PR становить 0,18 с (норма). Тривалість інтервалу QRS становить 0,26 с, що свідчить про порушення внутрішньошлуночкової провідності. М-подібний комплекс QRS (варіант rSR`) у відведеннях від V1 до V3. На доповнення до цього є широкі зубці S у відведеннях I, aVL, V5 і V6. Також наявні виражені зубці S, яким передують маленькі зубці r, у відведеннях II, III і aVF. Усі перераховані знахідки свідчать про наявність біфасцикулярної блокади.

Зубці Т інвертовані у відведеннях V1 і V2, що, ймовірно, є наслідком порушення провідності, а не ішемії.