Електрокардіограма 78

78

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 59-річного чоловіка, госпіталізованого в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Синусова тахікардія з ЧСС 112 уд./хв. Горизонтальне положення ЕОС. Ознаки гіпертрофії правого і лівого передсердь. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса. Старий нижній інфаркт міокарда. Передній інфаркт міокарда (давність визначити складно). Наявна гостра ішемія в ділянці передньо-бокової стінки лівого шлуночка.

Коментар

Інтервал PR становить 0,14 с (норма). Про збільшення правого передсердя може свідчити високий зубець Р у відведенні ІІ, а про гіпертрофію лівого передсердя свідчить виражений негативний компонент зубця Р у відведенні V1. У відведеннях V1 і V2 комплекс QRS має морфологію rSR`, але тривалість QRS не виходить за межі норми і немає глибоких зубців S у відведеннях І чи V6. Це свідчить про наявність неповної блокади правої ніжки пучка Гіса.

У відведеннях ІІ, ІІІ і aVF наявні вузькі, але глибокі зубці Q, проте немає відхилення сегмента ST, що свідчить про старий нижній ІМ. Глибокий комплекс QS у відведенні V3 свідчить про передній ІМ. Високі загострені зубці Т у відведеннях V3-V6 свідчать про наявність гострої ішемії в ділянці передньої і, ймовірно, бокової стінки лівого шлуночка. Переважно при еволюції трансмурального ІМ (ІМ із зубцем Q) зубці Q з’являються дещо пізніше. Однак тут ми бачимо співіснування зубців Q (комплекс QS) і загострених високих зубців Т. Можливі пояснення: зубці Q представляють тут старий інфаркт або інфаркт у віддаленій території міокарда, тоді як загострені зубці Т представляють собою гострий ішемічний процес, або інший варіант, зубці Q (QS) з’явились набагато раніше, ніж можна було б очікувати.