Електрокардіограма 8

08

Клінічна проблема: ця ЕКГ була записана у 31-річного пацієнта, якого швидка допомога привезла у стаціонар з приводу гострого панічного розладу.

Інтерпретація

ЧСС і ритм: синусова тахікардія з ЧСС 115 уд./хв.

Інтервали PR і QRS нормальні. Єдине відведення, в якому можна чітко виміряти інтервал QT, є відведення V2. Хоч інтервал QT виглядає в цьому відведенні більшим за половину інтервалу R-R, подовження інтервалу QT набагато складніше оцінювати при ЧСС понад 100 уд./хв.

Електрична вісь серця:

+70°.

Гіпертрофія камер:

немає, враховуючи вік пацієнта.

Зміни комплексу QRST:

Маленькі (імовірно, нормальні септальні) зубці q наявні в нижніх, а також латеральних грудних відведеннях. Перехідна зона виникає між відведеннями V3 і V4, наростання зубця R нормальне. Виявляється дифузне сплощення сегментів ST і зубців Т практично в усіх відведеннях, за винятком відведень V2 і V3.

Клінічний опис цієї ЕКГ міг би виглядати таким чином: «Синусова тахікардія з ЧСС 115 уд./хв. Вертикальне положення ЕОС. Неспецифічні зміни ST-T».

Коментар

Ця ЕКГ не є нормальною. Сегменти ST і зубці Т змінені практично в кожному відведенні. Однак докладніше охарактеризувати ці зміни досить складно. Будь-яка з багатьох причин може бути відповідальною за такі зміни на ЕКГ, включаючи ішемію, ефекти препаратів, електролітні порушення і гіпертрофію шлуночків. У цього конкретного пацієнта такі порушення на ЕКГ, імовірно, були наслідком гіпервентиляції, спричиненої гострим панічним розладом. Після того, як пацієнт заспокоївся, йому було виконано ЕКГ у динаміці, яка виявилась абсолютно нормальною.

Оскільки ця ЕКГ не є нормальною, але досить складно встановити, яка причина таких змін ST-T, подібні зміни ЕКГ називають неспецифічними. Неспецифічні зміни ST-T, імовірно, є найчастішим порушенням, яке виявляється при реєстрації ЕКГ.