Електрокардіограма 80

80

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 66-річного чоловіка, госпіталізованого в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Повна атріо-вентрикулярна блокада (3-го ступеня) з вислизаючим вузловим ритмом і ЧСС 50 уд./хв. Горизонтальне положення ЕОС. Ознаки гострого пошкодження в ділянці нижньої та бокової стінок лівого шлуночка. Ознаки старого переднього ІМ.

Коментар

У нижніх відведеннях ІІ, ІІІ і aVF наявна невиражена, але клінічно значуща елевація сегмента ST, що свідчить про гостре пошкодження в ділянці нижньої стінки лівого шлуночка. Елевація сегмента ST у відведеннях V5 і V6 свідчить про гостре пошкодження в ділянці бокової стінки лівого шлуночка. Комплекс QS у відведеннях V1-V3 засвідчує наявність переднього імовірно старого ІМ.