Електрокардіограма 81

81

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 63-річної жінки, госпіталізованої в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Синусова тахікардія з ЧСС 115 уд./хв. Звичайне положення ЕОС. Ознаки пошкодження та ішемії (гострий ІМ) в ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка.

Коментар

У передніх відведеннях V1–V3 наявні великі зубці R. Це може бути реципрокним еквівалентом до зубців Q, зареєстрованих в проекції задньої стінки лівого шлуночка. У цих же передніх відведеннях також відзначається депресія сегмента ST і загострені але інвертовані зубці Т (можна інтерпретувати як пошкодження та ішемію в ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка). Якби електроди встановили в проекції задньої стінки лівого шлуночка, то зареєстрували б елевацію сегмента ST і загострені зубці Т.

Хоча інфаркти в ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка переважно асоціюються з нижнім інфарктом (на цій ЕКГ його ми не бачимо), однак з цієї ЕКГ можемо запідозрити імовірний гострий ІМ з зубцем Q у ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка. При підозрі на інфаркти в ділянці істинної задньої стінки лівого шлуночка доцільно використовувати заднє положення електродів на грудній клітці.