Електрокардіограма 83

83

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 58-річної жінки, госпіталізованої в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Імовірна синусова тахікардія з атріо-вентрикулярною блокадою першого ступеня (зубці Р накладаються на зубці Т) або атріо-вентрикулярна вузлова тахікардія з ЧСС 120 уд./хв. Різке відхилення ЕОС вліво. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. Передній геміблок. Ознаки нижнього, імовірно старого, інфаркту міокарда.

Коментар

Не вдається чітко візуалізувати зубців Р. Є можливість того, що це шлуночкова тахікардія, адже тривалість комплексу QRS становить 0,15 с, але ймовірність цього низька, оскільки зубець r у відведенні V1 маленький, співвідношення R/S у відведенні V6 менше одиниці і немає ознак АВ дисоціації чи захоплених скорочень (імпульсів). Отже ритм являється або синусовою тахікардією з АВ блокадою першого ступеня або АВ вузловою тахікарією.

Про повну блокаду правої ніжки пучка Гіса свідчить комплекс типу rSR` у відведеннях V1-V3 і широкі зубці S у відведеннях І та V6. Про нижній ІМ свідчать комплекси QS у відведеннях ІІІ і aVF. Інфаркт імовірно старий.