Електрокардіограма 84

84

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 62-річного чоловіка, який звернувся в поліклініку з приводу дискомфорту за грудиною.

Інтерпретація

Синусова брадикардія з ЧСС 45 уд./хв. Горизонтальне положення ЕОС. Імовірна гіпертрофія обох шлуночків. Ранні стадії гострого переднього інфаркту міокарда (необхідна клінічна кореляція з метою диференціації з феноменом ранньої реполяризації). Ознаки старого нижнього інфаркту міокарда.

Коментар

Про імовірну гіпертрофію обох шлуночків свідчать високі зубці R у відведеннях V2 і V5. Про ранні стадії гострого переднього ІМ можуть свідчити загострені зубці Т у відведеннях V2 і V3, а також помірна елевація сегмента ST у цих же відведеннях. Однак подібні зміни на ЕКГ можна виявити і при феномені ранньої реполяризації, тому необхідна клінічна кореляція. Глибокі але вузькі зубці Q у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF свідчать про старий нижній ІМ.