Електрокардіограма 85

85

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 65-річної жінки, яка прийшла в поліклініку для планового огляду.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 60 уд./хв. Різке відхилення ЕОС вліво (–60°). Біфасцикулярна блокада: повна блокада правої ніжки пучка Гіса і лівий передній геміблок. Імовірно, старий нижній інфаркт міокарда. Депресія сегмента ST у відведеннях V1–V3 як наслідок реципрокних змін при порушенні провідності.

Коментар

Про повну блокаду правої ніжки пучка Гіса свідчить М-подібний комплекс QRS (варіант rSR`) у відведеннях V1–V3. Крім того, наявні глибокі і деформовані зубці S у відведенні V6. Про лівий передній геміблок свідчать глибокі зубці S, яким передують дуже маленькі зубці r у відведеннях ІІ, ІІІ і aVF, а також різке відхилення ЕОС вліво. Отже, маємо біфасцикулярну блокаду. Різке відхилення ЕОС вліво і дуже маленькі зубці r в нижніх відведеннях також можуть свідчити про старий нижній ІМ.

Відзначається виражена депресія сегмента ST у відведеннях V1–V3. Це, ймовірно, свідчить про реципрокні зміни, що виникли внаслідок порушення провідності, а не про наявність субендокардіальної ішемії в ділянці передньої стінки лівого шлуночка чи про гостре трансмуральне пошкодження в ділянці задньої стінки лівого шлуночка.