Електрокардіограма 86

86

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 56-річної жінки, госпіталізованої в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Синусова тахікардія з ЧСС 122 уд./хв. Горизонтальне положення ЕОС. Ознаки гострого пошкодження чи інфаркту міокарда в ділянці нижньої і передньої стінок лівого шлуночка.

Коментар

Патологічні зубці Q і незначна елевація сегмента ST у нижніх відведеннях ІІ, ІІІ і aVF можуть свідчити про гострий нижній ІМ. Більш виражена елевація сегмента ST у передніх грудних відведеннях V2–V3 може свідчити про гостре пошкодження чи гострий ІМ в ділняці передньої стінки ЛШ.