Електрокардіограма 9

09

Клінічна проблема: про що більше свідчать зміни сегментів ST і зубців T – про ішемію чи перевантаження?

Інтерпретація грудних відведень ЕКГ А:

Випуклість сегментів ST і симетрична інверсія зубців Т у відведеннях від V2 до V6 на цій ЕКГ свідчать про ішемію в ділянці передньо-латеральної стінки лівого шлуночка.

Інтерпретація грудних відведень ЕКГ Б:

У відведеннях від V4 до V6 цієї ЕКГ відзначається косо-нисхідна депресія сегментів ST. На відміну від ЕКГ А, інверсія зубців Т асиметрична. Початкова ділянка зубця Т має поступовий нахил униз, зливаючись непомітно з косо-нисхідним сегментом ST. Фінальна ділянка зубця Т більш різко підіймається вгору, повертаючись до ізолінії. Наявні вольтажні критерії гіпертрофії лівого шлуночка, оскільки сума найглибшого зубця S у відведенні V1 плюс найвищий зубець R у відведеннях V5 чи V6 перевищує необхідну діагностичну межу 35 мм. Така ЕКГ картина типова для гіпертрофії лівого шлуночка з перевантаженням.

Симетрична інверсія зубця Т є принциповою ЕКГ ознакою ішемії. Але треба пам’ятати, що депресія сегмента ST також може бути ознакою ішемії. Депресія сегмента ST може бути наслідком різноманітних станів і є набагато менш специфічною для ішемії, ніж симетрична інверсія зубця Т.