Електрокардіограма 94

94

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 70-річної жінки, госпіталізованої в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Синусова брадикардія з ЧСС 50 уд./хв. Помірне відхилення ЕОС вліво (–10°). Ознаки трансмуральної ішемії в ділянці передньої стінки лівого шлуночка або, можливо, інфаркту міокарда без зубця Q.

Коментар

У передніх грудних відведеннях відзначається виражена інверсія зубців Т, що свідчить про наявність трансмуральної ішемії або інфаркту міокарда без зубця Q. Після проведення додаткових досліджень підтвердили наявність гострого ІМ без зубця Q.