Електрокардіограма 95

95

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 56-річного чоловіка, госпіталізованого в палату інтенсивної терапії кардіологічного відділення.

Інтерпретація

Синусовий ритм з ЧСС 67 уд./хв. Горизонтальне положення ЕОС. Ознаки ймовірно гострого передньо-латерального ІМ. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя.

Коментар

Особливістю на цій ЕКГ є погане наростання зубця R від відведення V1 до V2. Відзначається також елевація сегмента ST і зміни зубця Т у відведеннях від V1 до V4, а також І і aVL (перераховане свідчить про ймовірно гострий ІМ). Про гіпертрофію лівого передсердя свідчить термінальне негативне відхилення зубця Р у відведенні V1.