Електрокардіограма 96

96

Клінічна проблема: ЕКГ записано в 66-річного чоловіка, який звернувся до лікарні з приводу болю за грудиною стискаючого характеру.

Інтерпретація

Надшлуночкова тахікардія з блокадою 2 : 1. Частота скорочень передсердь 200, а частота скорочень шлуночків 100. Горизонтальне положення ЕОС. Ознаки субендокардіальної ішемії лівого шлуночка.

Коментар

Відзначається депресія сегмента ST у відведеннях від V3 до V6, що свідчить про можливу ішемію ЛШ. Пізніше підтвердили, що в пацієнта був інфаркт міокарда без зубця Q.