Електрокардіограма 99

Клінічна проблема: ЕКГ А записано в 67-річної жінки, яка перебуває в палаті інтенсивної терапії і якій щойно шляхом внутрішньовенного введення 100 мг лідокаїну припинили пароксизм шлуночкової тахікардії.

99a

ЕКГ А

Інтерпретація

Миготлива аритмія, тахісистолічна форма. ЕВС типу SІ–SІІ–SІІІ. Виражена депресія сегмента ST у більшості відведень, яка може свідчити про субендокардіальну ішемію лівого шлуночка або інфаркт міокарда без зубця Q.

Коментар

У цьому випадку в пацієнтки не було виявлено патологічних рівнів серцевих ферментів, отже це не ІМ без зубця Q, а ішемія міокарда, яка є ймовірно вторинною до шлуночкової тахікардії, припиненої лідокаїном незадовго перед записом цією ЕКГ.

99b

ЕКГ Б

Інтерпретація

На цій ЕКГ представлена шлуночкова тахікардія, що має морфологію блокади правої ніжки пучка Гіса. З приводу цього пароксизму шлуночкової тахікардії пацієнтці ввели 100 мг лідокаїну внутрішньовенно, що було ефективним для його припинення.