Нова книжка: "Практична ехокардіографія"

випадок 2

Аневризми синусів Вальсальви

Анамнез

50-річна пацієнтка звернулась до лікаря з приводу скарг на задишку, яка виникає при навантаженні.

Ехокардіографія

Дані трансторакальної ехокардіографії: розміри і систолічна функція лівого і правого шлуночка були в нормі. Розміри лівого і правого передсердь також були нормальними. Візуалізовано дві великі аневризми, які залучають некоронарний і правий синус Вальсальви з частковою обструкцією вихідного тракту правого шлуночка.

Дані черезстравохідної ехокардіографії: зображення по короткій осі на рівні базальних відділів серця засвідчує дві гігантські аневризми правого і не коронарного синусів Вальсальви з ефектом спонтанного контрастування (рисунок 1.1).

img 1

Рис. 1.1. Черезстравохідна ехокардіографія: (а) зображення по короткій осі на рівні базальних відділів серця засвідчує тристулковий аортальний клапан у діастолу з двома гігантськими аневризмами правого і некоронарного синусів Вальсальви. (б) Застосування кольорової допплерографії на тому самому зображенні засвідчує в систолу кольоровий кровоплин в середині аорти. Л — лівий синус Вальсальви; Н — некоронарний синус Вальсальви; П — правий синус Вальсальви.

img 2

Рис. 1.2. Схематичний рисунок представленого тут черезстравохідного зображення по короткій осі на рівні базальних відділів серця. Черезстравохідний датчик знаходиться у стравоході, глибина його розташування — 25–30 см від передніх різців. ЛП — ліве передсердя; ПП — праве передсердя; ПШ — правий шлуночок; ЛА — легенева артерія.

Обговорення

Аневризми синусів Вальсальви як правило діагностуються як випадкова знахідка або після виникнення гострого їх розриву зі скидом крові в сусідні камери серця. До настання розриву аневризми синусів Вальсальви можуть презентуватись порушенням серцевої провідності, що є наслідком ерозії в глибину міжшлуночкової перегородки. Описано випадки тромбоемболії в коронарні артерії тромбами, що сформувались в аневризматичному мішку синусу Вальсальви.

В одному з досліджень було засвідчено, що середній період виживання пацієнтів з розірваною нелікованою аневризмою синусу Вальсальви становить у середньому 4 роки. Тому таким пацієнтам рекомендують виконувати раннє хірургічне втручання. Оптимальна тактика при безсимптомній, нерозірваній аневризмі синусу Вальсальви чітко не встановлена, оскільки немає точних даних про природний перебіг таких аневризм. Поліпшення хірургічної техніки за останні 15 років стали наслідком дуже низької частоти ускладнень при оперативному втручанні: рання смертність 0%, частота ускладнень 4%.

У представленому тут випадку було виявлено дві великі аневризми, які залучали правий і некоронарний синус Вальсальви, що трапляється рідко. Враховуючи незвично великі розміри аневризм, цій пацієнтці було виконано протезування кореня аорти з реімплантацією у протез лівої коронарної артерії і обхідним шунтуванням правої коронарної артерії. Операція пройшла без ускладнень.