Клінічний випадок 5

58-РІЧНИЙ НЕУВАЖНИЙ ПАЦІЄНТ ІЗ “П’ЯНОЮ” ХОДОЮ

СКАРГИ

Хворий віком 58 років, учитель, був скерований на консультацію у неврологічне відділення з приводу швидкопрогресуючої атаксії і когнітивного дефіциту.

АНАМНЕЗ ХВОРОБИ

Приблизно півроку тому він почав скаржитися на болючі спазми у стопах, безсоння та тривожність. В інтервалі 2 місяців після цього почали відзначатися труднощі при ходьбі (зокрема перечіпляння), сама ж хода набула “п’яного” вигляду. Згодом хворий був неспроможний ходити по прямій лінії і помітив, що через розсіяність не міг зосереджуватися і пам’ятати очевидні факти, тому покинув викладацьку діяльність. Родичі помітили зміни особистості, включаючи тривожність. За скеруванням дільничного невролога пацієнт пройшов ЕЕГ і МРТ головного мозку, котрі не засвідчили змін. Проблеми з ходьбою лише погіршувалися, спричинивши кілька падінь, унаслідок чого хворий став використовувати милиці. Далі поступово розвинувся генералізований кінетичний тремор і тремор спокою кінцівок, через що пацієнта госпіталізували.

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ

Хворий у минулому довгий час мав депресію, через що приймав венлафаксин, також страждає на гіпертензію, рефлюксну хворобу шлунка й мігрень. Раніше не було жодних госпіталізацій, оперативних утручань чи гемотрансфузій. Нині він приймає венлафаксин XR (150 мг/добу), аспірин (81 мг/добу), лосартан (50 мг/добу) і в разі потреби — лоразепам (1 мг на прийом).

СІМЕЙНИЙ АНАМНЕЗ

Мати пацієнта мала цукровий діабет, сестра у віці 45 років померла від раку шлунка, причиною смерті батька також стало онкологічне захворювання невідомої локалізації. У сімейному анамнезі немає даних щодо деменції чи нейродегенеративних захворювань, наприклад хвороби Гантінгтона чи Альцгаймера.

СОЦІАЛЬНИЙ АНАМНЕЗ

Хворий стверджує, що раніше курив, але не зловживав алкоголем і не вживав наркотики. Його місце праці не пов’язане з дією хімічних речовин. Сімейний статус — одружений, має дорослих дітей. Останнім часом він не виїздив за кордон і не може згадати про якісь епізоди укусу комахами чи тваринами.

ФІЗИКАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Пацієнт скаржиться на дифузні міальгії та м’язові спазми, але заперечує наявність лихоманки, ознобу, зниження маси тіла, нічної пітливості, болів у животі або грудях, нудоти чи блювання, кашлю, задухи, серцебиття, шкірного висипу. Родина акцентує на його емоційній лабільності та змінах особистості з наростаючою тривожністю і соціальним відособленням. Серед скарг — важкоописуване затуманення зору, але не двоїння в очах.

АТ — 154/96 мм рт. ст., пульс — 95 ударів/хв, t — 36,7°С. Щитоподібна залоза не збільшена, шийна лімфаденопатія відсутня. Над легенями везикулярне дихання без хрипів. Ритм серця регулярний, без патологічних шумів. Живіт при пальпації м’який, неболючий, без проявів органомегалії. Шкірний висип і набряки не візуалізуються.

НЕВРОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Хворий орієнтований у просторі, але не в часі, не може згадати трьох предметів через 5 хвилин після того, як йому їх показали, навіть якщо підказують, здатен виконувати 2–3-ступеневі команди. Обличчя маскоподібне, із зниженою активністю спонтанних мімічних рухів і частотою кліпань. Мова монотонна, без дизартрії, називання предметів і повторення нормальні. Зіниці симетричні, округлі, реагують на світлові подразники. Результати периметрії й офтальмоскопії — без особливостей. Окорухові функції збережені, без ністагму. Чутливість на обличчі не порушена, мімічні м’язи симетричні. Слух не знижений. Язик і язичок (uvula) по середній лінії, нормальні піднебінний і горлянковий рефлекси. Сила магістральних м’язів шиї не знижена. Сила у кінцівках збережена, зі злегка підвищеним тонусом, фасцикуляції відсутні. На стопах — тактильна алодинія, інші сенсорні модальності не змінені. Сухожилкові рефлекси пожвавлені, двобічний патологічний рефлекс Бабінського, позитивні рефлекси орального автоматизму. Тремор кінцівок очевидний у спокої і посилюється при рухах. При пальценосовій пробі наявна дисметрія, при пробі на діадохокінез — сповільнення й незграбність рухів. Хода атактична, із широкими кроками, що потребує допомоги сторонніх осіб.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

Диференціальний діагноз 58-річного чоловіка із швидкопрогресуючими деменцією, змінами особистості, атаксією і тремором доволі комплексний та охоплює кілька патофізіологічних одиниць.

Автоімунні стани: паранеопластичний лімбічний енцефаліт, паранеопластична дегенерація мозочка, енцефалопатія Гашімото, первинний васкуліт ЦНС.

Токсично-дисметаболічні розлади: інтоксикація важкими металами (свинець, ртуть, вісмут, талій, миш’як), недостатність вітаміну В12, мітохондріальна енцефалопатія з лактоацидозом й інсультами (MELAS-синдром).

Інфекційні ураження: хвороба Віппла, нейросифіліс, хвороба Лайма, набута форма хвороби Кройцфельдта-Якоба (ХКЯ).

Дегенеративні процеси: хвороба Гантінгтона, комплекс “паркінсонізм-БАС-деменція”, хвороба Альцгаймера, лобно–скронева деменція, прогресуючий над’ядерний параліч, спіноцеребелярна атрофія, спорадична форма ХКЯ.

Неопластичні стани: внутрішньосудинний лімфоматоз, церебральний гліоматоз.

Судинні захворювання: судинна деменція.

Інші патології: гідроцефалія, зокрема нормотензивна.

ДІАГНОСТИКА

Лабораторні обстеження

З лабораторних обстежень для звуження діапазону діагностичного пошуку бажано провести такі:

 1. Загальний аналіз крові і коагулограма — норма.
 2. Електроліти і печінкові параметри — норма.
 3. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки — норма.
 4. Загальний і токсикологічний аналіз сечі (важкі метали) — норма.
 5. Серологічні дослідження щодо хвороби Лайма, швидкий реагін плазми, венерологічні дослідження ліквору, туберкулінові проби — результати негативні.
 6. Рівень вітаміну В12 і фолієвої кислоти у крові — норма.
 7. Антитіла Anti-Hu, anti-CV2, anti-Yo, anti-P/Q кальцієвих каналів, anti-Ma і anti-Ta — результати негативні.
 8. Антинуклеарні антитіла, імунофіксаційний електрофорез сечі і сироватки, антитиреоглобулінові й антимікросомальні антитіла, ШОЕ, С-реактивний білок — норма.
 9. Тиреотропін, амоній і лактат сироватки — норма.

Дослідження спинномозкової рідини

Тиск — 100 мм Н2О, лейкоцитів — 2 клітини/мм3, еритроцити відсутні, білок і глюкоза — норма, білок 14-3-3 — 9,7 нг/мл (норма — менше 2 нг/мл).

Електроенцефалографія

Низьковольтна фонова активність з періодичним ритмічним сповільненням у лобно-скроневих ділянках. Відсутні комплекси гострих і повільних хвиль.

Магнітно-резонансна томографія головного мозку

Обстеження в режимах FLAIR і Т2 засвідчило посилення сигналу від хвостатого ядра, шкаралупи, задніх відділів таламуса і медіальних ділянок скроневих часток (рис. 1). Зображення у Т2-режимі перед призначенням гадолінію і після цього були нормальні. Обмежена дифузія у вищезгаданих зонах виявлена з допомогою дифузно-зваженої МРТ (рис. 2), що співвідносилося з результатами картування коефіцієнтів дифузії (рис. 3).

nevro 1 img

Рис. 1. МРТ у режимі FLAIR і Т2 у хворого свідчить про посилення сигналу від хвостатого ядра і шкаралупи.

nevro 2 img

Рис. 2. Дифузно-зважена МРТ свідчить про посилення сигналу від хвостатого ядра, шкаралупи й таламуса.

nevro 3 img

Рис. 3. На карті коефіцієнтів дифузії видно обмежену дифузію із гіпоінтенсивністю в ділянках хвостатого ядра, шкаралупи й таламуса.

ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ

Хвороба Кройцфельдта-Якоба.

Для її констатації необхідне дослідження білка 14-3-3 у спинномозковій рідині. З метою остаточної верифікації слід провести біопсію головного мозку.

ДИСКУСІЯ

ХКЯ є летальним нейродегенеративним захворюванням, що охоплює спадкові, набуті/ятрогенні або спорадичні форми. Її частота сягає 1 випадок / 1 млн. населення і відносно однорідна в різних регіонах світу та популяційних групах. Спадкова форма трапляється у 15% випадків, набута є ще рідкіснішою. Хвороба однаково уражає чоловіків та жінок, середній вік її початку — 62 роки (діапазон — 17–83 роки), тривалість — до 8 місяців, хоча в літературі є згадки про варіанти, що тривали до кількох років. Також існують повідомлення про ятрогенну передачу захворювання через трансплантати рогівки та інших органів, твердої мозкової оболонки, ін’єкції соматотропіну, гемотрансфузії.

У дефінітивних поняттях ХКЯ поділяється на чітку, ймовірну і можливу:

 • Чітка ХКЯ вимагає патоморфологічних доказів губчастої дегенерації, наявності пріонового білка, резистентного до протеаз (PrP) і фібрил скрепі при електронній мікроскопії;
 • Ймовірна ХКЯ вимагає наявності прогресуючої деменції і типових змін на ЕЕГ чи підвищення рівня білка 14-3-3 плюс 2 ознаки з такого: міоклонії, зорові або мозочкові розлади, пірамідні чи екстрапірамідні симптоми або акінетичний мутизм;
 • Можлива ХКЯ вимагає наявності прогресуючої деменції тривалістю менше 2 років і 2 ознак із тих, що потрібні для встановлення діагнозу ймовірного варіанта захворювання.

Наш пацієнт відповідає критеріям імовірної ХКЯ на основі наявності прогресуючої деменції, підвищення білка 14-3-3, мозочкових і екстрапірамідних симптомів.

Патофізіологія

Вважають, що ХКЯ спричинена аномальним патологічним складанням PrP. Останній є структурним протеїном клітинної стінки у всіх тварин і добре зберігається. Пріонові захворювання наявні у кількох видів ссавців, включаючи оленів, овець (скрепі) і корів (коров’ячий сказ). Серед людей трансмісивна форма цієї хвороби наявна у деяких автохтонів Нової Гвінеї, котрі практикують ритуальний канібалізм і де її називають куру.

Нормальна конформація PrP означена як PrPс, аномальна — як PrPsc. Остання може каталізувати патологічний зсув у конформації нативної PrP до PrPsc. Патологічна конформація білка є нерозчинною у позаклітинному матриксі і формує агрегати, що призводять до руйнування і вакуолізації нервової тканини. Ґрунтуючись на наявності генетичних або спонтанних мутацій у білкові послідовності, можна думати про існування схильності до патологічного складання залученого протеїну спонтанно або під дією PrPsc.

Клінічна картина

Клінічна картина ХКЯ досить гетерогенна серед різних пацієнтів, причому розрізняють кілька її клінічних і молекулярних варіантів. Класична форма включає тріаду швидкопрогресуючої деменції, міоклоній і періодичних комплексів гострих і повільних хвиль на ЕЕГ. На ініціальній стадії такі прояви часто відсутні. Іншими поширеними ознаками хвороби є зорові розлади, що доходять до кіркової сліпоти, зміни особистості, стартл-синдром, мозочкова атаксія, слабість і спастичність у зоні іннервації кортикоспінального тракту, екстрапірамідні симптоми (наприклад тремор чи паркінсонізм), помірні чутливі порушення (наприклад пекуча дизестезія або спазмування) і експресивна афазія. Класичним руховим розладом при ХКЯ є міоклонії — швидкі, неритмічні, низькоамплітудні смикальні рухи м’язів. Їх частота посилюється при стресі і раптовому зовнішньому подразнику (наприклад, сильному звуці, спричиненому лікарем). Тремор на фоні цього захворювання може бути тремором спокою, кінетичним, інтенційним чи постуральним. У 20% випадків хвороби виникає так званий варіант Гайденгайна. У таких пацієнтів визначальними є зорові симптоми, включаючи кіркову сліпоту, метаморфопсії і дефекти зорових полів, що асоціюються з атрофією потиличної частки кори.

До сімейних випадків ХКЯ належать летальне сімейне безсоння і хвороба Герстманна-Шайнкера-Штраусслера, котрі виникають дуже рідко. У 1990-х роках у Великобританії виявили так званий новий варіант ХКЯ (vCJD). Він трапляється переважно у молодих людей, на котрих подіяв патогенний PrP через забруднену яловичину, і спочатку проявляється у вигляді особистісних змін і психіатричних симптомів, після чого розвивається прогресуюча деменція й мозочкові ознаки. На відміну від класичного варіанта, вона триває кілька років, не проявляється на МРТ чи ЕЕГ, що робить встановлення такого діагнозу досить складним.

Лабораторні обстеження

Допоміжними обстеженнями при ХКЯ є МРТ, ЕЕГ і люмбальна пункція. Верифікаційна діагностика потребує морфологічного дослідження тканини головного мозку, одержаної з допомогою біопсії чи на секції. Недавно в літературі появилися повідомлення щодо можливості ідентифікації PrPs у слизовій оболонці носа і біоптаті м’язів, хоча це і вимагає складного обладнання. При патоморфологічному дослідженні виявляють генералізовану вакуолізацію нейропілю (губчасту дегенерацію) з амілоїдними бляшками чи без них. Нині через можливість забруднення нейрохірургічного й лабораторного інструментарію потенційно трансмісивним білком перевагу віддають неінвазивним методам підтвердження діагнозу.

Електроенцефалографія

Зазвичай на ЕЕГ при ХКЯ виявляють генералізовані дво- або трифазні гострі й повільні хвилі з частотою 1–2 Гц. Їх виявляють на пізніх стадіях захворювання, вони можуть бути відсутніми взагалі і їх виявлення часто потребує повторних обстежень. Найранішим проявом на ЕЕГ часто є ритмічне генералізоване сповільнення активності. Класичний електрофізіологічний патерн не спостерігають при новому варіанті чи ятрогенній формі ХКЯ. При відповідному клінічному контексті діагностична чутливість одиничної ЕЕГ сягає 66%, а специфічність — 74%. Нижча чутливість наявна в пацієнтів молодого віку і тих, у кого тривалий перебіг хвороби.

Кілька захворювань клінічно нагадують ХКЯ і мають також подібну ЕЕГ-картину, що обмежує діагностичну цінність самого методу. Це, зокрема, хвороба Альцгаймера, множинні абсцеси головного мозку, метаболічна енцефалопатія, прогресуюча мультифокальна енцефалопатія і деменція з тільцями Леві. Особливо важкою для диференціальної діагностики залишається метаболічна енцефалопатія, оскільки при ній виявляють періодичні трифазні хвилі, подібні до ЕЕГ-комплексів, частих при пріонових патологіях.

Нейровізуалізація

Традиційні МРТ і КТ головного мозку при ХКЯ зазвичай нормальні, як і в нашому випадку. Проте новіші томографічні методики мають вищу діагностичну специфічність і чутливість. При спорадичній формі у таких пацієнтів найчастіше візуалізують генералізовану атрофію і характерне підвищення сигналу у режимах Т2 і FLAIR від базальних гангліїв і таламуса. Зображення має вигляд зливної гіперінтенсивної смуги, найочевиднішої у зоні головки хвостатого ядра, інтенсивність знижується на рівні шкаралупи спереду назад без залучення блідої кулі. Посилена інтенсивність може також виявлятися в зоні подушки таламуса, хоча при спорадичній формі захворювання вона нижча порівняно з утворами базальних гангліїв. При новому варіанті ХКЯ ситуація цілком протилежна — об’єктивізується так званий “пульвінарний симптом”. Згідно з різними повідомленнями, чутливість і специфічність МРТ у FLAIR режимі при цій хворобі сягає, відповідно, 79% і 93%.

Дифузно-зважена МРТ і картування коефіцієнтів дифузії засвідчують знижену дифузію у вищеназваних утворах і плямистий її різновид у ділянках кори. Деякі автори повідомляють про 100% чутливість і специфічність цих методик при ХКЯ. Подібні томографічні зображення інколи виявляються при гіпоксії мозку, отруєнні чадним газом, гемолітико-уремічному синдромі, мітохондріальній енцефалопатії, хворобах Вільсона і Гантінгтона.

Ліквородіагностика

Пошук лікворологічних маркерів цього захворювання привів до відкриття підвищення білка 14-3-3 у спинномозковій рідині у таких пацієнтів. Він належить до родини регуляторних протеїнів, що піддаються експресії у всіх еукаріотичних клітинах і становить до 1% загального розчинного білка головного мозку. Найчастіше його знаходять у цитоплазмі в ЦНС. Цей білок зв’язує принаймні 50 різних лігандів, що контролюють мітогенез, апоптоз і сигнальну передачу факторів росту. Важливо пам’ятати, що невідомо про його роль у патогенезі пріонових розладів, а підвищення цього показника в лікворі, ймовірно, є неспецифічним маркером важкого ураження нервової системи.

Чутливість і специфічність вимірювання білка 14-3-3 залежить від досліджуваної популяції. Підйом названого параметра наявний при багатьох хвороботворних процесах, включаючи пухлини головного мозку, інсульти, енцефалопатію Гашімото, церебральну внутрішньосудинну лімфому, деменцію з тільцями Леві, лобно-скроневу і судинну деменцію, хворобу Альцгаймера, гіпоксичну й дисметаболічну енцефалопатію, герпетичний енцефаліт, паранеопластичний лімбічний енцефаліт, синдром MELAS, церебральну амілоїдну ангіопатію. Багато з вищеназваних станів нагадують ХКЯ клінічно. У дібраних групах хворих, де це захворювання розглядається як диференціально-діагностична можливість, достовірність вимірювання білка 14-3-3 сягає 100% чутливості і 92% специфічності. Проте, згідно з результатами одного з останніх досліджень, у 100 нерандомізованих пацієнтів із деменцією рівень хибнопозитивних результатів сягав 12%, а позитивна прогностична цінність — лише 14%. Сім із 12-ти пацієнтів серед тих, у кого результати були хибнопозитивними, відповідали діагностичним критеріям можливої чи імовірної ХКЯ.

Сучасна медична література відображає актуальну парадигму зсуву від визначення протеїну 14-3-3 до МРТ як головного діагностичного засобу при ймовірному варіанті хвороби. Інші диференціально-діагностичні можливості, включаючи паранеопластичний енцефаліт, хворобу Лайма і недостатність вітаміну В12, також слід виключати. Іншими обстеженнями, котрі сьогодні вивчаються при ХКЯ, є визначення у лікворі тау-протеїну, нейрон-специфічної енолази, S-100, а також позитронно-емісійна (ПЕТ) і однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ).

Молекулярна класифікація ХКЯ

Молекулярна класифікація спорадичної ХКЯ стала новим напрямком досліджень із метою групування таких пацієнтів щодо відмінних типів клінічних і патоморфологічних проявів захворювання. Вона ґрунтується на електрофоретичній мобільності резистентного до протеаз стержня PrP і поліморфізмі кодона 129 пріонового гена. Білки 1 типу мають молекулярну масу 21 кД, 2 типу — 19 кД. За критеріями гомо- та гетерозиготності популяції пацієнтів розділяють на 6 молекулярних варіантів: MM1, MV1, VV1, MM2, MV2 і VV2.

Хворі з варіантами MM1 і MV1 зазвичай мають класичну ХКЯ і варіант Гайденгайна. Вони охоплюють 70% всіх випадків ранньої прогресуючої деменції і міоклоній, 40% — зорових розладів і 52% — атаксій. У них захворювання триває найкоротше — лише 3,9 місяця. Характерні зміни на ЕЕГ наявні в цьому разі у 80% випадків, МРТ — у 68%, в лікворі — у 96%.

У хворих із варіантом VV2 зазвичай наявна атаксія (16%), котра має ранній початок, деменція з пізнім початком і лише в 66% виявляють міоклонії. На ЕЕГ не видно нічого, а типові зміни на МРТ і в лікворі очевидні в 70%.

Хворих із варіантом MV2 лише 9%, у них чіткі рання атаксія й деменція, але середня тривалість захворювання набагато довша (17 місяців). На ЕЕГ не видно нічого, але характерні зміни на МРТ візуалізуються у 89% випадків, а в лікворі — у 30%.

Хворі з варіантом ММ2 є найрідкіснішими (2%), маніфестними проявами у них стають рання деменція й атаксія, безсоння і психіатричні симптоми (67%), тоді як міоклонії наявні лише в 50%. Середній вік початку ХКЯ молодший (52 роки), а середня тривалість довша (16 місяців), ніж при класичній формі. Зміни на ЕЕГ у них очевидні у 33% випадків, на МРТ — ніколи, підйом білка 14-3-3 спостерігають у 100%.

Терапія

Лікування цього розладу залишається суто підтримуючим. Унаслідок короткого періоду виживання найліпше таких хворих скеровувати відразу до госпісу. Міорелаксанти типу баклофену і наркотичні анальгетики можна застосовувати для полегшення болючих спазмів. Бензодіазепіни й антидофамінергічні агенти корисні для контролю безсоння, тривожності і психіатричних симптомів. Генетичне тестування у більшості випадків не потрібне.

Нині ведуться інтенсивні лабораторні дослідження щодо ідентифікації речовин, що впливають на складання PrP чи руйнують скупчення пріонів. У США проводять залучення таких хворих у клінічні дослідження хінакрину і хлорпромазину, котрі in vitro сприяли дезінтеграції пріонових агрегатів. Дещо інші агенти вивчаються при vCJD.

КАТАМНЕЗ

Хворому встановили діагноз імовірної ХКЯ і виписали додому. Відштовхуючись від попередніх досліджень, йому розписали схему лікування хінакрином і хлорпромазином, але від неї згодом відмовилися через виникнення непереносимих побічних ефектів. Через місяць після виписки в пацієнта вже спостерігали нетримання сечі і втрату контролю над дефекацією, він не міг ходити навіть з милицями й обслуговувати себе. Прогресуюче наростання захворювання прикувало його до ліжка, хоча хворий міг вимовляти окремі слова і впізнавав родичів. Згодом він помер від аспіраційної пневмонії. На секції виявили ознаки спонгіформної енцефалопатії, типової для ХКЯ.