СИНУСОВИЙ РИТМ З ПЕРЕДСЕРДНИМИ ЕКСТРАСИСТОЛАМИ

ЧСС 84

img 7

Передсердні екстрасистоли виникають унаслідок підвищеної збудливості передсердь і, як наслідок, посилення автоматизму передсердної тканини. Оскільки при екстрасистолі імпульс у передсерді ініціюється раніше, ніж очікуваний імпульс з синоатріального вузла, екстрасистолічний комплекс QRS виникає передчасно. У більшості випадків екстрасистолічний комплекс QRS вузький, а зубець Р перед цим комплексом сплощений, зазубрений, загострений або двофазний.

Назад