Ліки в оториноларингології

За редакцією Олександра Кіцери, Романа Рудого, Оксани Левицької


ПЕРЕДМОВА
 
ЧАСТИНА ПЕРША
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКІВ ПРИ ХВОРОБАХ НОСА, ГОРЛА, ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ, БРОНХІВ, СТРАВОХОДУ ТА ВУХА
1.1 ХВОРОБИ НОСА (Олександр Кіцера, Олександр Кіцера [мол.])
ВІДМОРОЖЕННЯ НОСА / Congelatio nasi
ОСТУДА / Perniones
ОПІК НОСА / Combustio nasi
ЧОРНІ ВУГРІ (комедони) / Comedo
СЕБОРЕЯ НОСА / Seborrhoea nasi
ЕКЗЕМА ВХОДУ ДО НОСА / Eczema introitus nasi
СИКОЗ ВХОДУ ДО НОСА / Sycosis introitus nasi
БЕШИХОВЕ ЗАПАЛЕННЯ НОСА ТА ПРИЛЕГЛИХ ДІЛЯНОК ОБЛИЧЧЯ / Erisipelas nasi et faciei
ФУРУНКУЛ НОСА / Furunculus nasi
ГОСТРИЙ НЕЖИТЬ / Rhinitis acuta
ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ РИНІТ / Rhinitis chronica simplex
ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ РИНІТ / Rhinitis chronica hypertrophica
ВАЗОПАРАЛІТИЧНИЙ РИНІТ / Rhinitis vasoparalytica
ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ (субатрофiчний) РИНІТ / Rhinitis chronica atrophica
ОЗЕНА / Ozaena
ХРОНIЧНИЙ ВАЗОМОТОРНИЙ РИНIТ (хронiчна вазомоторна ринопатiя) / Rhinitis chronica vasomotoria
ТРАВМИ НОСА / Traumata nasi
НОСОВА КРОВОТЕЧА / Epistaxis
РОЗЛАДИ НЮХУ / Dysosmiae
ХВОРОБИ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ ТА ЇХ УСКЛАДНЕННЯ / Morbi sinuum paranasalium et complicationes sinugenes
ОРБІТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ СИНУЇТІВ (ОУС) (периорбiтальний та орбiтальний целюлiт, абсцес та флегмона орбiти). Тромбоз печеристого синуса) / Complicationes sinugenes orbitales (celullitis periorbitalis et orbitalis, abscessus et phlegmona orbitae). Thrombosis sinus cavernosi
ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ УСКЛАДНЕННЯ СИНУЇТІВ / Complicationes sinugenes
СИНУБРОНХІАЛЬНИЙ СИНДРОМ (СБС) / Syndromum sinu-bronchiale seu sinobronchitis
РИНО- та СИНУМІКОЗИ / Rhino- et sinumycosis
1.2 ХВОРОБИ ГОРЛА (ГЛОТКИ) (Олександр Кіцера)
ГОСТРИЙ ФАРИНҐІТ / Pharingitis acuta
ХРОНІЧНИЙ ФАРИНҐІТ / Pharyngitis chronica
ГОСТРИЙ ТОНЗИЛІТ або ГОРЛОВА АНГІНА / Tonsillitis acuta seu angina pharingis
ВИРАЗКОВО-ПЛІВЧАСТА АНГІНА СИМАНОВСЬКОГО—ВЕНСАНА / Angina Vincentii
ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ / Tonsillitis chronica
АДЕНОЇДИТ / Adenoiditis
ГІПЕРПЛАЗІЯ ГОРЛОВОГО МИГДАЛИКА — АДЕНОЇДИ, АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ / Adenoides, vegetationes adenoideae
ГІПЕРПЛАЗІЯ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ / Hyperplasia tonsillarum palatinarum
ФАРИНҐОМІКОЗ / Pharyngomycosis
ЛЕПТОТРИХОЗ ГОРЛА / Leptotrichosis
ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ (гострий доброякісний лімфобластоз, моноцитарна ангіна) / Mononucleosis infectiosa.
1.3 ХВОРОБИ ГОРТАНІ (ГОРЛЯНКИ) (Олександр Кіцера)
ГОСТРИЙ ЛАРИНҐІТ / Laryngitis acuta
ФЛЕГМОНОЗНИЙ ЛАРИНҐІТ / Laryngitis phlegmonosa
ГОРТАННА АНГІНА / Angina laryngis
ХОНДРОПЕРИХОНДРИТ ГОРТАНІ / Chondroperichondritis laryngis
ГОСТРИЙ НАБРЯК ГОРТАНІ / Oedema laryngis
СТЕНОЗУЮЧИЙ ЛАРИНҐІТ / Laryngitis subglottica
ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНҐІТ / Laryngitis chronica
РОЗЛАДИ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ГОРТАНІ / Dyskinesiae laryngis
ТРАВМИ ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ / Traumata laryngis et tracheae
КРОВОВИЛИВ У ГОЛОСОВУ СКЛАДКУ / Apoplexia (haematoma) chordae vocalis
ВУЗЛИКИ СПІВАКІВ / Laryngitis nodulosa
ФОНАСТЕНІЯ / Phonastenia
1.4 СТЕНОЗИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ (Олександр Кіцера)
1.5 ХВОРОБИ СТРАВОХОДУ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГА (Олександр Кіцера)
САМОЧИННА СУДОМА СТРАВОХОДУ / Spasmus esophagi spontaneus
КАРДІОСПАЗМ / Cardiospasmus
ОПІКИ (ХІМІЧНА ТРАВМА) СТРАВОХОДУ / Combustiones esophagi
1.6 ГРАНУЛЬОМИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ (Олександр Кіцера)
СКЛЕРОМА / Scleroma
ГРАНУЛЬОМАТОЗ ВЕҐЕНЕРА / Granulomatosis Vegeneri (granuloma gangraenescens maligna).
1.7 ХВОРОБИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА (Олександр Кіцера)
ТРАВМИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА / Traumata auris externae
ОТОГЕМАТОМА / Othaematoma, haematoma auriculae
ПЕРИХОНДРИТ ВУШНОЇ МУШЛІ / Perichondritis auriculae
ОПІК ВУШНОЇ МУШЛІ / Combustio auriculae
СТОРОННІ ТІЛА ВУХА / Corpora aliena auris
СІРЧАНИЙ КОРОК / Cerumen
ВІДМОРОЖЕННЯ ВУШНОЇ МУШЛІ / Congelatio auriculae
ОБМЕЖЕНИЙ ЗОВНІШНІЙ ОТИТ / Otitis externa circumscripta
РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ЗОВНІШНІЙ ОТИТ / Otitis externa diffusa
ЗЛОЯКІСНИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ЗОВНІШНІЙ ОТИТ / Otitis externa maligna necrotica
ОПЕРІЗУЮЧИЙ ЛИШАЙ ВУХА / Herpes zoster oticus seu syndroma Ramsay-Hunt
ЕКЗЕМА ЗОВНІШНЬОГО ВУХА / Eczema auris externae
ОТОМІКОЗ / Otomycosis
1.8. ХВОРОБИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА (Олександр Кіцера)
ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ / Otitis media acuta
ГОСТРИЙ МАСТОЇДИТ / Mastiditis acuta
ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ / Otitis media purulenta chronica
ДОГЛЯД ЗА ПООПЕРАЦІЙНОЮ ПОРОЖНИНОЮ ВУХА
1.9 ОТОГЕННІ УСКЛАДНЕННЯ (Олександр Кіцера)
ОТОГЕННИЙ МЕНІНГІТ / Leptomeningitis purulenta otogenica seu otogenes
ОТОГЕННИЙ АБСЦЕС МОЗКУ / Abscessus cerebri otogenicus
ОТОГЕННИЙ ЛАБІРИНТИТ / Labirynthitis otogenica
ОТОГЕННИЙ ТРОМБОСИНУЇТ, СИНУСТРОМБОЗ, ОТОГЕННИЙ СЕПСИС / Thrombophlebitis sinuum durae matris, septicopiaemia otogenes
1.10 НЕГНІЙНІ ХВОРОБИ ВУХА (Олександр Кіцера)
ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНІТ / Tubotympanitis chronica seu salpingootitis media chronica
ХРОНІЧНИЙ СЕКРЕТОРНИЙ (серозний) ОТИТ / Otitis chronica secretoria media
ХРОНІЧНИЙ ФІБРОЗНО-АДГЕЗИВНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ / Otitis fibroadhaesiva
ТИМПАНОСКЛЕРОЗ / Tympanosclerosis
ОТОСКЛЕРОЗ / Otosclerosis, otospongiosis
ПЕРЦЕПТИВНА (невросенсорна, сенсоневральна) ПРИГЛУХУВАТІСТЬ ТА ГЛУХОТА; КОХЛЕАРНИЙ НЕВРИТ / Surditas perceptiva
ЛАБІРИНТОПАТІЇ (вестибулопатії). ХВОРОБА МЕНЬЄРА / Labirynthopathiae (vestibulopathiae). Morbus Menieri
СИНДРОМ ЛЕРМУАЙЄ / Syndroma Lermoayez
АПЕРІОДИЧНІ ЛАБІРИНТОПАТІЇ (вестибулопатії) / Labirhynthopatiae (vestibulopathiae) aperiodicae
ХВОРОБА ПЕРЕСУВАННЯ або МОРСЬКА ХВОРОБА / Kinetosis seu morbus nauticus
ЗАПАМОРОЧЕННЯ (Ґжеґож Янчевський) / Vertigo
1.11 НОВОТВОРИ В ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГІЇ (Олександр Кіцера)
ПАПІЛОМИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ / Papillomae tractus respiratorii
1.12 НЕБАЖАНИЙ ВПЛИВ ЛІКІВ, З ЯКИМ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГ (Федір Юрочко)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ ЛІКІВ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА
НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ ЛІКІВ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО ВУХА (КОХЛЕО- ТА ВЕСТИБУЛОТОКСИЧНА ДІЯ)
ОТОТОКСИЧНІ ПРЕПАРАТИ
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ОТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ОТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ІНШИХ ЛІКІВ
ОТОТОКСИЧНА ДІЯ ЛІКІВ НА ПЛІД ЛЮДИНИ
ОТОТОКСИЧНІСТЬ ЛІКІВ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЗАСТОСУВАННІ
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНІ УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ ЛІКІВ СТОСОВНО НОСА ТА СЛУХОВОЇ ТРУБИ
НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ ЛІКІВ ЩОДО РОТА ТА РОТОГЛОТКИ
ЗМІНИ ГОРТАНІ, ВИКЛИКАНІ ЛІКАМИ
ПОБІЧНА ДІЯ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЗАСТОСУВАННІ ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА
МЕХАНІЗМИ І ТИПИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ
ТЕРАТОГЕННА Й ЕМБРІОТОКСИЧНА ДІЯ ЛІКІВ
ОСОБЛИВОСТІ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ В ПОХИЛОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ
1.13 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЛІКАРЯ АНЕСТЕЗІОЛОГА-РЕАНІМАТОЛОГА В ХІРУРГІЧНІЙ ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГІЇ (Олександр Ткачук)
ВИБІР МЕТОДУ ЗНЕЧУЛЕННЯ. НАРКОЗ
МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ
ПРЕМЕДИКАЦІЯ
1.14 СУЧАСНА АНТИБАКТЕРІЙНА
ХІМІОТЕРАПІЯ (Олександр Кіцера, Федір Юрочко)
СТІЙКІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБІОТИКІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИБІОТИКІВ ЗА МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ АНТИБІОТИКА
ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ДО ОРГАНІЗМУ
КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИБАКТЕРІЙНИХ ЗАСОБІВ
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕФАЛОСПОРИНІВ
АНТИМІКРОБНІ ЛІКИ, ЯКІ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ
ДОСЯГАЮТЬ ТЕРАПЕВТИЧНОГО РІВНЯ В СПИННОМОЗКОВІЙ РІДИНІ
АНТИБІОТИКИ В ПРОФІЛАКТИЦІ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
 
ЧАСТИНА ДРУГА
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГІЇ
2.1 ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (МОНОГРАФІЇ) ЛІКІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОГІЇ (Оксана Левицька)
СКОРОЧЕННЯ
ПОКАЖЧИК НАЗВ ЛІКІВ
2.2 КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, НАВЕДЕНІ В ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ (Оксана Цимар, Андрій Цимар)
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Повернутись до списку медичних книг