Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації
За ред. В.Й.Кімаковича і В.І.Нікішаєва


ПЕРЕДМОВА PDF
 
СТРАВОХІД PDF (1-11)
Порожнина рота і глотка
Анатомія стравоходу
Ендоскопічна картина стравоходу в нормі
Нижній стравохідний сфінктер
Шлунково-стравохідний пролапс
Грижі стравохідного отвору діафрагми
Рефлюкс-езофагіт
Кільця і перетинки стравоходу
Дивертикули стравоходу
Іннервація і моторика глотки та стравоходу
Ахалазія стравоходу
Спастичні захворювання стравоходу
Склеродермія
Еозинофільний езофагіт
Інфекційні езофагіти
Променевий езофагіт
Каустичні ушкодження стравоходу
Медикаментозні ураження стравоходу
Варикозне розширення вен стравоходу
Синдром Меллорі-Вейсса
Сторонні тіла стравоходу
Стравохідно-трахеальні нориці
Гетеротопічна ділянка циліндричного епітелію (inlet patch)
Випнуті ураження стравоходу
Підслизові утворення
Стравохід, устелений циліндричним епітелієм
Хромоендоскопія
Узгоджена міжнародна (Віденська) класифікація епітеліальних неоплазій
травного каналу
Паризька ендоскопічна класифікація поверхневих пухлинних уражень
Рак стравоходу
Ендоскопічні зміни після оперативних втручань
 
ШЛУНОК PDF (51-62)
Анатомія і фізіологія
Ендоскопічна картина шлунка у нормі
Варіанти анатомії шлунка
Дивертикули шлунка
Аберантна підшлункова залоза
Сторонні тіла шлунка
Зміни слизової шлунка
Хвороба Менетріє
Класифікація гастритів
Ерозії
НСПЗП-асоційована гастропатія
Виразки шлунка
Шлункові кровотечі
Судинні ураження шлунка
Сифіліс шлунка
Каустичні ушкодження шлунка
Поліпи шлунка
Рак шлунка
Неепітеліальні доброякісні і злоякісні новоутвори шлунка
Шлунок після операції
 
ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА І ПАНКРЕАТОБІЛІАРНА СИСТЕМА
Анатомія і фізіологія
Зміни слизової оболонки дванадцятипалої кишки
Ерозивні ураження дванадцятипалої кишки
Виразки дванадцятипалої кишки
Дивертикули дванадцятипалої кишки
Судинні ураження дванадцятипалої кишки
Інфекційні ураження дванадцятипалої кишки
Новоутвори дванадцятипалої кишки
Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
Біліарна дисфункція
Жовчнокам’яна хвороба і біліарний панкреатит
Стриктури жовчних шляхів
Холангіокарциноми
Кісти жовчних проток
Післяопераційні зміни дванадцятипалої кишки
 
ТОВСТА І КЛУБОВА КИШКА PDF (141-151)
Анальний канал
Пряма кишка
Сигмоподібна кишка
Низхідна ободова кишка
Поперечна ободова кишка
Висхідна ободова кишка
Сліпа кишка
Баугінієва заслінка
Клубова кишка
Дивертикули товстої кишки
Синдром подразненої кишки
Судинні ураження товстої кишки
Виразковий коліт і хвороба Крона
Ішемічний коліт
Інфекційні коліти
Коліт, індукований НСПЗП
Пострадіаційний коліт
Коліт виключеного з пасажу відтинка кишки
Меланоз товстої кишки
Мегаколон
Солітарна виразка прямої кишки
Мікроскопічний коліт
Пневматоз товстої кишки
Гострий апендицит і апендикулярний інфільтрат
Поліпи товстої кишки
Рак товстої кишки
Неепітеліальні новоутвори
Післяопераційні зміни
Умовні скорочення
Література
Алфавітний покажчик

Повернутись до списку медичних книг