Сучасні депресивні розлади

В. Д. Мішиєв
Львів: Медицина світу, 2004. 208 с., іл.


ЗМІСТ PDF
Передмова автора
Вступ
 
РОЗДІЛ 1.
Етіопатогенетичні механізми формування депресій
 
РОЗДІЛ 2.
Епідеміологія та класифікація депресивних розладів
2.1. Коротка клінічна характеристика основних синдромів та типів депресій
 
РОЗДІЛ 3.
Принципи діагностики сучасних депресивних розладів
 
РОЗДІЛ 4.
Основні патопсихологічні методи дослідження депресивних хворих
 
РОЗДІЛ 5.
Клініко-психопатологічна характеристика різноманітних видів сучасних типів депресій
5.1. Загальні особливості сучасних типів депресій
5.2. Клінічні особливості сучасних варіантів депресій, які перебігають у рамках біполярних афективних розладів
5.3. Клінічні особливості сучасних варіантів рекурентних депресивних розладів
5.4. Клінічні особливості сучасних варіантів важких депресивних епізодів
5.5. Клінічні особливості сучасних дистимічних розладів
5.6. Клінічні особливості сучасних проявів депресій у рамках шизоафективного розладу
5.7. Клінічні особливості сучасних проявів постшизофренічної депресії
 
РОЗДІЛ 6.
Патопсихологічні особливості у хворих з різними типами депресій
 
РОЗДІЛ 7.
Психічні розлади депресивного кола в загальносоматичній мережі: поширеність, діагностика, терапія
 
РОЗДІЛ 8.
8.1. Організація спеціалізованої допомоги хворим з депресивними розладами
8.2. Медикаментозна терапія депресій
8.2.1. Історія питання
8.2.2. Класифікація та загальна характеристика основних груп антидепресантів
8.2.3. Взаємодія антидепресантів з іншими медикаментами
8.2.4. Медикаментозна терапія різних типів депресії
8.3. Інші методи терапії депресивних розладів
8.4. Психотерапія депресивних станів
8.5. Підтримуюча і профілактична терапія
8.6. Соціо-реабілітаційний аспект комплексної медико-соціальної допомоги афективним хворим
 
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
 

Повернутись до списку медичних книг