Сучасні депресивні розлади

В. Д. Мішиєв
Львів: Медицина світу, 2004. 208 с., іл.


ЗМІСТ PDF
ВІД АВТОРА
ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1.
Основні поняття наркології, правовий аспект зловживання наркотичними речовинами
1.1. Терміни та визначення в наркології
1.2. Правові заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотиків та поширенню споживання психоактивних речовин
 
РОЗДІЛ 2.
Механізми формування наркотичної залежності
 
РОЗДІЛ 3.
Загальні клініко-динамічні характеристики залежності від психоактивних речовин
3.1. Загальні принципи стадійності та психопатології при різних типах наркоманій
3.2. Психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання психоактивними речовинами, коморбідні з шизофренією
 
РОЗДІЛ 4.
Клініко-психопатологічні особливості наркоманії морфінного типу
4.1. Клініка та перебіг
4.2. Об’єктивізація діагнозу опійної наркоманії
 
РОЗДІЛ 5.
Загальні підходи до лікування залежності від психоактивних речовин
5.1. Загальні принципи організації медичної допомоги хворим із залежністю від психоактивних речовин
5.2. Прискорена детоксикація
5.3. Терапія абстинентного стану
5.4. Загальна клініко-фармакологічна характеристика вазоактивних засобів
5.5. Цільова терапія психопатологічного синдрому психічної залежності
5.6. Замісна та протирецидивна (підтримуюча) терапія
5.7. Інтоксикація опіатами
5.8. Психотерапія та психореабілітація осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів
5.9. Сучасні принципи соціальної та психологічної превенції залежних станів серед підлітків
 
РОЗДІЛ 6.
Коротка характеристика психоактивних речовин неопіоїдного ряду, які найчастіше вживають
ЗАКЛЮЧЕННЯ
ДОДАТОК
ЛІТЕРАТУРА
 

Повернутись до списку медичних книг