Пcoріатична хвороба (лускатий лишай) як повільна інфекція

Гайдучок І. Г.

Частина І
Розділ I. Екосистема і її артифіціальні вдосконалення
Розділ ІІ. Будова шкіри. Характеристика механізмів порушень її функцій
Розділ ІII. Етіологія псоріатичної хвороби
Розділ IV. Епідеміологія псоріазу
Розділ V. Клініко-епідеміологічна характеристика псоріатичної хвороби
Розділ VI. Патоґенез
Розділ VII. Імунні порушення у хворих на псоріаз як складова патоґенезу
Розділ VIII. Клінічні прояви псоріатичної хвороби
Розділ ІX. Обговорення проблеми — етіопатоґенетичні висновки

II. КЛІНІЧНА ЧАСТИНА
Розділ I. Диференціальний діагноз
Розділ II. Лікування: від емпірики — до науково обґрунтованого оптимізму — історія і пошуки
Розділ III. Як розуміємо, так і лікуємо
Розділ IV. Власні опрацювання нових методів патоґенетичної терапії
Розділ V. Диспансеризація хворих на псоріатичну хворобу
Розділ VI. Замість висновків
Розділ VII. Проґноз

Додатки

Повернутись до списку медичних книг