Зображення 5

100

Кишкова непрохідність, спричинена жовчними каменями

64-жінка без певного медичного чи хірургічного анамнезу звернулась у клініку зі скаргами на відчуття переповнення в епігастральній ділянці та блювання, які докучали їй протягом останніх 2 днів. При фізикальному дослідженні особливих знахідок не виявили, за винятком звуку плюскоту в ділянці живота, який виникав при струшуванні пацієнтки. Результати лабораторних досліджень: лейкоцити 13,6 x 109/л (нейтрофіли 88,6%), рівень азоту сечовини крові 41 ммоль/л, рівень креатиніну сироватки 520 мкмоль/л і рівень натрію в сироватці 117 ммоль/л. Пацієнтці було встановлено назогастральний зонд і вдалось аспірувати велику кількість шлункового вмісту. При стандартній рентгенографії ділянки живота виявили гіперщільний утвір із кальцинованими краями у правому верхньому квадранті живота (зображення А, стрілка). При рентгенівському дослідженні верхніх відділів ШКК з барієм виявили фістулярне з’єднання між жовчним міхуром і дванадцятипалою кишкою, а також множинні дефекти наповнення в порожній кишці (зображення В, стрілки). Холецистодуоденальні фістули можуть виникати внаслідок ерозії жовчних каменів (у типових випадках їх діаметр становить понад 2,5 см) у просвіт кишки. Частіше ці фістули виявляють у літніх жінок (вік понад 70 років). Пацієнтці виконали хірургічне втручання з успішною холецистектомією, закриттям холецистодуоденальної фістули і видаленням трьох жовчних каменів із порожньої кишки. Вона швидко одужала без жодних ускладнень.

Te-Ming Liu, Hsin-Hui Chiu
Kuo General Hospital
Tainan, Taiwan
NEJM 2010; 362(4)