Зображення 2

100

57-річна жінка без особливого медичного анамнезу звернулась у клініку зі скаргами на набрякання нижніх кінцівок і виражену задишку при навантаженні, які турбують її протягом останніх 4 місяців. Протягом останніх 2 тижнів перед госпіталізацією її симптоми прогресивно погіршувались і протягом цього часу в неї виникли три синкопальні епізоди. Два місяці тому вона могла без зупинки пройти близько 2 км, а тепер змушена зупинятись унаслідок вираженої втоми вже через 500 м.

ЕКГ: помірне відхилення електричної осі серця вправо і ознаки гіпертрофії правого шлуночка. При фізикальному дослідженні виявили голосистолічний шум (інтенсивність 3/6) у 2–3 міжребер’ях справа від грудини, який проводиться до аксилярної ділянки, а також ранній діастолічний шум типу декрещендо у 4–5 міжребер’ях зліва від грудини. При трансторакальній ехокардіографії (представлено чотирикамерне зображення з субкостального підходу) виявили велику міксому, яка заповнювала всю порожнину лівого передсердя протягом систоли (зображення А), з протрузією в порожнину лівого шлуночка протягом діастоли (зображення В). Було заплановано хірургічне видалення міксоми, але пацієнтка раптово померла вночі перед операцією.

Aman Mundi,
Louisiana State University
NEJM 2009; 361(22)