Зображення 8

СИНДРОМ ПІДКЛЮЧИЧНОГО ОБКРАДАННЯ

100

68-річний чоловік, в анамнезі якого гіпертензія, дисліпідемія і цукровий діабет, звернувся у клініку з приводу запаморочення, пресинкопе і розмитості зору, які виникали, коли він виконував своєю лівою рукою якусь фізичну роботу. У нього раніше не було діагностовано ІХС чи захворювання периферичних артерій. Особливостями фізикального дослідження був артеріальний тиск на правій руці 150/70 мм рт. ст., а на лівій руці — 80/60 мм рт. ст. На лівій руці також відзначено слабкий пульс на плечовій і променевій артеріях. При аускультації серця виявили голосний патологічний четвертий тон серця, а при аускультації судин — шум над правою сонною артерією, а також тремтіння і шум над лівою підключичною артерією. При ангіографії виявили виражений стеноз у проксимальному відділі лівої підключичної артерії (стрілка), а в лівій хребтовій артерії — ретроградний кровоплин. Такий тип кровоплину і спричинені ним відповідні клінічні симптоми відомі під назвою “синдром підключичного обкрадання”. Пацієнту виконали успішне стентування в ділянці стенозу підключичної артерії. Йому призначили медикаментозне лікування з приводу захворювання периферичних артерій, яке складалося з аспірину, високої дози статину й інгібітору АПФ. При обстеженні в динаміці через 3 місяці відзначено суттєве послаблення симптомів, включаючи зменшення різниці між показниками систолічного артеріального тиску між двома руками до 15 мм рт. ст. При аускультації підключичної артерії шум не вислуховувався.

Jairam K. Aithal, D.M., Matthias Ulrich, M.D.
Royal Perth Hospital, Perth, WA, Australia
NEJM 2010; 363:e15