Зображення 11

ХОЛЕСТЕРИНОВІ ЕМБОЛИ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ
АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ (АКШ)

100

Через 5 тижнів після операції аортокоронарного шунтування, яка пройшла без ускладнень, 81 - річну пацієнтку госпіталізували з приводу різкого підвищення рівня креатиніну сироватки (493 мкмоль/л). Протягом попередньої госпіталізації і після операції функція нирок залишалася стабільною (рівень креатиніну сироватки на момент виписки 106 мкмоль/л, оціночна швидкість клубочкової фільтрації 46 мл за хвилину на 1,73 м2 площі поверхні тіла).

При фізикальному дослідженні ніг і стоп виявили обширне livedo reticularis (зображення А) і ціаноз пальців ніг (зображення В). Загальний аналіз крові з формулою був у межах норми, рівні комплементу були в нормі і при загальному аналізі сечі та ультрасонографії нирок нічого особливого не виявили. Виконано черезшкірну біопсію нирки і при аналізі біоптату виявили обструктивні кристали холестерину в межах дугоподібної артерії (зображення С; забарвлення трихромом Массона-Голднера), що підтвердило діагноз синдрому холестеринових емболів. Цілком імовірно, що протягом попередньої госпіталізації під час ангіографічного дослідження або маніпуляції на аорті під час хірургічного втручання було порушено цілісність атеросклеротичних бляшок, що призвело до емболії їх уламками (холестеринові емболи) і, як наслідок, прогресуючої підгострої дисфункції нирок, livedo reticularis і ціанозу пальців стоп. Незабаром пацієнтці виконали гемодіаліз, пізніше виникло кілька приступів великих судом (типу grand mal) і врешті-решт вона померла від сепсису.

Rolf Dario Frank, M.D., Joachim Velden, M.D.
St. Antonius Hospital, Eschweiler,
Germany and Universitätskrankenhaus Eppendorf;
Hamburg, Germany
NEJM 2011; 364(3)