Зображення 23

СИРИНГОМІЄЛІЯ

100

24-річний чоловік протягом останніх 3 років відзначає прогресуючу атрофію і втрату чутливості на руках, дисфонію й дисфагію. Протягом останніх кількох місяців він мав кілька неболючих опіків у цих же анатомічних зонах. При фізикальному обстеженні видно чітку атрофію правого дельтоподібного, двоголового й верхнього трапецієподібного м’язів, а також м’язів гіпотенара й кисті. Відзначено двобічне зниження біцепс-, трицепс- і променево-зап’ясткового рефлексів. Зниження больової й температурної чутливості очевидне на обох руках, правій половині обличчя і грудях. Гіпальгезія наявна в періоральній ділянці лівої половини лиця. Правий корнеальний рефлекс знижений. Тактильна і пресорна чутливість збережена. Розлади ходи не об’єктивізуються. Сагітальна МРТ шийного відділу хребта в Т2-режимі (рис. А, стрілки) без підсилення гадолінієм засвідчила наявність патологічної порожнини в центральних відділах спинного мозку, котра поширюється й у грудний відділ (рис. В, стрілки). Було проведено цервікальну сиринготомію, через 2 роки після неї не відзначено змін у рівні аміотрофій і сенсорного дефекту, разом з тим дисфонія й дисфагія знизилися, подальшого клінічного погіршення не відзначено.

Jose Alberto Sagastegui-Rodriguez, Salvador Cruz-Flores
Saint Louis University, St. Louis, MO, USA
NEJM 2002, 346 (1)