Зображення 33

МІЖ’ЯДЕРНА ОФТАЛЬМОПЛЕГІЯ В ПАЦІЄНТА
ІЗ ГОСТРИМ СТОВБУРОВИМ ІНСУЛЬТОМ

48-річний чоловік, котрий раніше ніколи не звертався до лікарів, був госпіталізований з приводу раптового розвитку нудоти, блювання й диплопії. При неврологічному обстеженні виявлено параліч приведення ока до серединної площини з одного боку і ністагм при спробі латерального погляду — зі сторони другого ока. Інші симптоми ураження нервової системи не об’єктивізуються. Через кілька днів описані ознаки зникли.

Клінічний перебіг і дані радіологічних досліджень вказують на ішемічний лакунарний інсульт із залученням серединного поздовжнього пучка. Немає підстав думати про запальний процес ЦНС. Джерела можливої емболізації не виявлено.

100

Між’ядерна офтальмоплегія в пацієнта із гострим стовбуровим інфарктом. Рис. А. На аксіальному зрізі Т2-зваженого зображення через середній мозок видно гіперінтенсивне правобічне парамедіанне вогнище поряд із водопроводом (стрілка). Рис В. Аксіальне дифузно-зважене зображення демонструє свіже ураження в цій же ділянці. Дані, отримані при томографії у двох режимах, указують на ішемічний епізод.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR