Зображення 35

ПАРАМЕДІАЛЬНИЙ ІНФАРКТ МОСТА

За 10 годин до прибуття у клініку в пацієнта віком 59 років раптово розвинувся геміпарез у поєднанні з гемігіпестезією протопатичної й епікритичної чутливості, сенсорні модальності в лицевій зоні неуражені. МРТ засвідчила наявність парамедіального понтинного інфаркту. Через 2 тижні описані ознаки зникли на фоні оптимізації дезагрегантної терапії.

100

Парамедіальний інфаркт моста. Рис. А. На аксіальному дифузно-зваженому зображенні видно клиноподібну ділянку у правій парамедіальній ділянці моста зі збереженням трійчастого нерва, котрий покидає стовбур мозку на цьому рівні. Рис В. Сагітальне Т2-зважене зображення демонструє понтинне вогнище з типовою конфігурацією, сумірне з басейном однієї з артерій моста.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR