Зображення 49

ГЕМОДИНАМІЧНИЙ ІНФАРКТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

72-річний пенсіонер протягом тривалого часу страждав на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет, хоча загалом почувався не найгірше. При останньому рутинному візиті до поліклініки в нього виявили високу концентрацію холестерину сироватки. Якогось дня вранці, гуляючи із внуками, пацієнт виявив слабість і тяжкість у лівій руці. Родичі допровадили його до шпиталю, де черговий лікар констатував лівобічний геміпарез, більше у верхній кінцівці. Хода хворого була нестійка через слабість у нозі, хоча сенсорний дефіцит не об’єктивізувався.

Дифузно-зважена МРТ головного мозку засвідчила наявність множинних суміжних зон гострої ішемії у глибоких ділянках білої речовини правої півкулі, котрі формували ланцюг (рис. А й В). Ці вогнища трактувалися як межові інфаркти внаслідок гемодинамічної недостатності. МРТ-ангіографія (рис. С і D) і допплерсонографія (рис. Е) виявили гемодинамічно значущий стеноз правої внутрішньої сонної артерії (90–95%). По тому пацієнт зазнав операції тромбендартеректомії, котра минула без ускладнень. Геміпарез зник практично повністю і хворого виписали додому через тиждень після прибуття.

img1 img2 img3

Гемодинамічний інфаркт унаслідок вираженого стенозу правої внутрішньої сонної артерії. Рис. С. На МРТ-ангіографії судин основи мозку права внутрішня сонна артерія візуалізується гірше, ніж ліва, на основі чого можна думати про гемодинамічно значущий стеноз проксимальніше ділянки порушеного кровоплину. Рис. Е. При кольоровій дуплексній сонографії видно виражений стеноз у зоні відходження внутрішньої сонної артерії з ульцерацією. Кров тече зліва направо (із загальної сонної у внутрішню сонну артерію). Ділянку ульцерації показано стрілкою.

Скорочення: ICA — внутрішня сонна артерія; ECA — зовнішня сонна артерія; CCA — загальна сонна артерія.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR