Зображення 51

РОЛЬ НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДІАГНОСТИЧНО ВАЖКИХ ВИПАДКАХ НЕЙРОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Раніше здоровий 59-річний професор університету раптом відчув слабість правої половини тіла, більш виражену в нозі, котра за певний час зникла. Протягом цього епізоду він також відзначив скороминуще зниження чутливості в обох ногах. МРТ головного мозку в дифузно-зваженому (рис. А) і Т2-зваженому режимах засвідчила невеликий гострий інфаркт лівої тім’яної частки. При МРТ-ангіографії (рис. В і С) і внутрішньоартеріальній цифровій субтракційній ангіографії (рис. D і E) виявлено кальцифікований стеноз лівої внутрішньої сонної артерії високого ступеня, котрий, очевидно, і спричинив скороминущу гемодинамічну недостатність. Анатомічна локалізація інфаркту пояснює правобічний геміпарез, але не порушення чутливості в лівій нозі, котре могло би виникнути при гіпоперфузії зони кровопостачання правої передньомозкової артерії. Оскільки остання зазвичай не відходить від лівої внутрішньої сонної артерії, виникає необхідність у пошуку іншої етіології згаданого епізоду ішемії.

МРТ-ангіографія засвідчила, що обидві передньомозкові артерії одержують кров від лівої внутрішньої сонної; був наявний нормальний анатомічний варіант, при якому ініціальний «передсполучний» сегмент (А1) лівої передньомозкової артерії гіпоплазований. Лівобічний каротидний стеноз цілком асоціюється із симптомами пацієнта внаслідок гіпоперфузії в зоні кровопостачання лівої передньомозкової артерії. У цьому випадку точний діагноз був би неможливий без нейровізуалізаційних досліджень судинної системи головного мозку.

img1 img2 img3

Інфаркт у зоні кровопостачання лівої передньомозкової артерії і скороминуща ішемія у правому каротидному басейні через стеноз лівої сонної артерії високого ступеня. Рис. А. Дифузно-зважена МРТ демонструє патологічно яскравий сигнал у парасагітальній ділянці лівої постцентральної закрутки, що вказує на гостру ішемію в зоні кровопостачання лівої передньомозкової артерії. Рис. В. На МРТ-ангіограмі судин основи мозку видно, що обидві передньомозкові артерії одержують кров від лівої внутрішньої сонної. Рис. С. Контрастна МРТ-ангіограма судин шиї. Стеноз високого ступеня в ділянці відходження лівої внутрішньої сонної артерії є ймовірною причиною емболічного інфаркту, що клінічно проявився як правобічний геміпарез, більше із залученням ноги. Скороминущий сенсорний дефіцит у лівій нозі скоріш за все є наслідком гіпоперфузії в басейні правої передньомозкової артерії. Оскільки обидві передньомозкові артерії в цього пацієнта одержують кров від лівої внутрішньої сонної, то двобічні симптоми можна звести до одної (й однобічної) причини. Рис. D. Внутрішньоартеріальна цифрова субтракційна ангіограма чітко демонструє стеноз лівої внутрішньої артерії високого ступеня (стрілка). Рис. Е. На цій ангіограмі, одержаній після введення рентгенконтрасту в хребтові артерії, видно ознаки каротидного стенозу: зворотний кровоплин у задній сполучній артерії, котра ретроградно одержує кров з основної. Перикальозна артерія (стрілка) одержує кров із задньої сполучної й тому візуалізується при ін’єкції контрасту у вертебральну артерію. У нормі кровоплин через задню сполучну артерію відбувається від внутрішньої сонної до задньомозкової (від переднього до заднього церебрального басейнів).


Скорочення: ICA — внутрішня сонна артерія; ECA — зовнішня сонна артерія; CCA — загальна сонна артерія.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR