Зображення 52

ТРОМБОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОКЛЮЗІЇ СЕРЕДНЬОМОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ

69-річного чоловіка планово привезли в офтальмологічну університетську клініку з приводу малоінвазивного втручання на сітківці. Під час передопераційної оцінки в нього швидко розвинулася лівобічна геміплегія. КТ головного мозку була нормальна, через 15 хвилин після неї провели МРТ (включаючи дифузно-зважений і ангіорежим). Причиною неврологічного дефіциту виявилася дистальна оклюзія головного стовбура правої середньомозкової артерії (рис. А). На дифузно-зваженому зображенні не видно незворотного інфаркту (рис. В).

Пацієнта ургентно перевели в неврологічне відділення, де його розглянули як кандидата на тромболітичну терапію, взявши до уваги той факт, що симптоматика виникла в інтервалі до 3 годин і при томографії не виявлено ознак незворотного паренхіматозного пошкодження. Спочатку провели ангіографічну візуалізацію судинної оклюзії (рис. C і D). Далі в уражену середньомозкову артерію ввели катетер, котрий провели проксимальніше тромбу, і через нього здійснили інфузію 1 млн. од. урокінази (рис. Е). Тромб розчинився (рис. F і G), геміплегія практично повністю зникла, хоча на МРТ залишилася зона кіркового інфаркту в ділянці острівця (рис. Н). Хворого виписали додому через 8 днів після госпіталізації під нагляд дільничного лікаря.

img1

img2

img3

img4

Тромболізис при оклюзії головного стовбура правої середньомозкової артерії. Рис. А. МРТ-ангіографія артерій основи мозку. Дефект правої середньомозкової артерії вказує на оклюзію. Рис. В. Дифузно-зважена МРТ. Візуалізується лише невеликий дефект дифузії як зона гіперінтенсивного сигналу в корі правого острівця. Ознак незворотного ішемічного ураження немає. Рис. С і D. Інтраартеріальна цифрова субтракційна ангіограма в передній і бічній проекції після введення рентгенконтрасту в праву загальну сонну артерію. Головний стовбур гомолатеральної середньомозкової артерії непрохідний дистальніше відходження скроневої гілки. Передньо- і задньомозкові артерії краще видно на боковому зображенні, оскільки в нормі вони затіняються гілками середньомозкової. Рис. Е. Мікрокатетер введено через внутрішню сонну артерію в середньомозкову — його наконечник міститься проксимальніше тромбу (стрілка). Рис. F. Контрольна ангіограма, одержана через 90 хвилин після тромболізису, демонструє відновлення кровоплину по середньомозковій артерії. Рис. G. Контрольна МРТ-ангіограма також демонструє реканалізацію цієї судини. Рис. H. Контрольна Т2-зважена МРТ. Незважаючи на швидку реканалізацію правої середньомозкової артерії, у ділянці кори острівця виник інфаркт. Біла речовина, яка лежить нижче, не виглядає ураженою. Швидка тромболітична терапія цього пацієнта, ймовірно, запобігла більш масивному ішемічному ураженню.


Скорочення: ICA — внутрішня сонна артерія; МCA — середньомозкова артерія; АCA — передньомозкова артерія; РСА — задньомозкова артерія.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR