Зображення 53

ТРОМБОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРОМБОЗІ ОСНОВНОЇ АРТЕРІЇ

27-річний студент їхав додому на велосипеді і раптом йому стало не дуже добре. Оскільки він не міг стояти у вертикальному положенні, то сів на узбіччі дороги. Згодом у нього почалася нудота з кількаразовим блюванням, потім погіршилася мова, а через деякий час пацієнт втратив свідомість. Перехожі викликали швидку допомогу, котра й доправила хворого до шпиталю.

При огляді у приймальному покої черговий лікар виявив повну відсутність свідомості, відсмикування правих кінцівок при нанесенні больових подразників (на основі чого припустили наявність лівобічного геміпарезу), симетричні зіниці. Пацієнту провели КТ головного мозку для виключення внутрішньочерепного крововиливу — результати виявилися нормальними. Згодом ургентно було здійснено МРТ, включаючи ангіорежим (рис. А) і дифузно-зважений режим (рис. В). Причиною неврологічного дефіциту виявився тромбоз основної артерії (рис. А), незворотне паренхіматозне ураження не візуалізувалося (рис. В). Конвенційна ангіографія з допомогою стегнового катетера підтвердила дистальну оклюзію основної артерії (рис. C і D), верхівка останньої і дві задньомозкові артерії були прохідні і кровопостачалися із сонних артерій через задні сполучні (рис. E і F). До тромбу підвели мікрокатетер (рис. G) і ввели 100 мг альтеплази, після чого він розчинився (рис. Н). Неврологічна симптоматика хворого повністю зникла за 2 дні, контрольна МРТ після того виявила дрібні інфаркти в мості і мозочку (рис. I і J). Усесторонній діагностичний пошук не верифікував причин тромбозу основної артерії в цього пацієнта. На день виписки із лікарні (через 2 тижні після госпіталізації) студент був повністю безсимптомний.

img1

img2

img3

img3

Тромболізис при тромбозі основної артерії. Рис. А. Ініціальна МРТ-ангіограма демонструє відсутність кровоплину в дистальній частині основної артерії. Верхівка останньої одержує кров із переднього церебрального басейну через віллізієве коло. Рис. В. Дифузно-зважена МРТ головного мозку нормальна. Незважаючи на судинну оклюзію, інфаркту немає. Дещо інтенсивний сигнал з моста є варіантом норми, зони просвітлення у скроневих частках — артефакти. Рис. С і D. Цифрова субтракційна ангіографія після введення рентгенконтрасту в ліву хребтову артерію в передній (рис. С) і бічній (рис. D) проекції. Основна артерія непрохідна дистальніше (стрілка а). Перешкода кровоплину спричиняє рефлекс контрасту в протилежну (праву) хребтову артерію (стрілка b). Оскільки передньо- і задньо-нижні мозочкові артерії прохідні, ми бачимо посилений судинний рисунок у нижній частині мозочка. Верхні мозочкові артерії містяться дистальніше оклюзії, тому судин верхньої половини мозочка не видно. На рис. D (стрілка С) об’єктивізується артефакт, спричинений кабелем електроенцефалографа, котрий потрапив у зображення. Рис. Е й F. Цифрова субтракційна ангіографія після введення рентгенконтрасту в ліву внутрішню сонну артерію. Велика задня сполучна артерія (а) кровопостачає ліву задньомозкову артерію (b) з каротидного басейну. Верхівка основної артерії (с) також заповнена контрастом, котрий потрапив туди ретроградно із початкового сегмента (Р1) задньомозкової. Судини, в котрі проник контраст з основної артерії, — ліва верхня мозочкова (d), права задньомозкова (е) і подвоєна права верхня мозочкова (f). Явно слабе заповнення правої задньомозкової артерії спричинене «вимиванням» рентгенконтрасту свіжою кров’ю, яка тече в цю судину з каротидного басейну через праву задню сполучну артерію. Рис. G. Надселективна мікрокатетеризація основної артерії. Верхівка катетера перебуває проксимальніше тромбу (стрілка). Через неї введено 100 мг альтеплази (рекомбінантного активатора тканинного плазміногену). Рис. H. Контрольна ангіографія через 90 хвилин після ін’єкції тромболітика: основна артерія повністю реканалізована (порівняйте з рис. D). Рис. I і J. Контрольна МРТ через 2 дні після госпіталізації (пацієнт безсимптомний). На Т2-зваженому зображенні (рис. І) видно невелике ураження моста (стрілка), але не масивний інфаркт. МРТ у дифузно-зваженому режимі (рис. J) додатково демонструє дрібне вогнище лівої півкулі мозочка (стрілка).


Скорочення: ICA — внутрішня сонна артерія; РСА — задньомозкова артерія.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR