Зображення 57

МНОЖИННІ НІМІ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ АНЕВРИЗМИ

Автомеханік віком 42 роки із необтяженим неврологічним анамнезом на короткий період часу втратив свідомість після автомобільної аварії, після чого був госпіталізований. Для виключення травматичного ураження головного мозку провели КТ, при якій не виявили крововиливу або іншого пошкодження, контрастна ж КТ засвідчила можливість німої аневризми правої середньомозкової артерії. Церебральна ангіографія підтвердила існування в пацієнта аневризм у зоні біфуркації правої середньомозкової артерії, на верхівці основної (рис. А) і на лівій внутрішній сонній артерії. Аневризми каротидного басейну було проліковано нейрохірургічно з допомогою кліпування, аневризму ж основної артерії відкритим доступом не лікували, взявши до уваги високий ризик такого втручання при цій анатомічній локалізації. Натомість провели ендоскопічну маніпуляцію — мікрокатетер ввели у базилярну аневризму під ангіографічним контролем і через нього здійснили ендоваскулярну емболізацію спіралями (рис. В).

img1

Внутрішньоартеріальна цифрова субтракційна ангіографія аневризми верхівки основної артерії перед (рис. А) і після (рис. В) ендоваскуляної емболізації. Цю аневризму добре видно на рис. А — біля основи вона вужча (має шийку). Ендоваскулярне втручання виключило її із кровоплину.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR